More information

tatk.elte.hu/mesterszakok/szocialpedagogia 

Overview

A képzés célja olyan szociálpedagógusok képzése, akik a társadalom működéséről és zavarairól, a személyközi kapcsolatokról, devianciákról, a speciális szükségletű csoportokról, a köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap és szakellátási környezetben történő nevelésről, fejlesztésről és szociális szakmai segítségnyújtásról szóló elméleti ismeretek felhasználásával nyújtanak segítséget. Elsősorban a gyermek- és ifjúsági korosztály, valamint családjuk, csoportjaik és közösségeik társadalmi beilleszkedését, a hátrányos helyzetűek, szociális ellátásra szorulók életesélyeit és életminőségét javítják. Tevékenységük az egyéni és közösségi felelősségre, a társadalmi igazságosságra, a demokratikus gondolkodásmódra, az emberi, gyermeki jogokra alapozva a társas, szociális kapcsolatok helyreállítását célozza. További cél, olyan magas szintű szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a szociálpedagógiai színtereken önállóan, vagy csoportban végzendő kutatási, szakértői, oktatási, döntéshozói, irányítási, tervezési és szervezési feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.


Kapcsolattartó:
Nemzetközi Iroda, Bagi Eszter Borbála
E-mail: international@tatk.elte.hu

Programme structure

Képzési és kimeneti követelmények

Career opportunities

A végzett szociálpedagógus szakemberek az alábbi intézményekben helyezkedhetnek el:

  • a közoktatás intézményeiben az óvodáktól a középiskolákig,
  • a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a szociális ellátás személyes gondoskodást nyújtó intézményeiben (pl. család- és gyermekjóléti szolgálatoknál, gyermekotthonokban, ifjúsági irodákban),
  • a gyermekvédelem és a szociális igazgatás hatósági feladatokat ellátó intézményeiben (szociális és gyámhivatalokban),
  • a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó civil szervezeteknél,
  • a Pártfogó Felügyelői Szolgálatnál.
Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo