More information

vik.bme.hu 

Overview

A képzés célja olyan villamosmérnökök képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén villamosmérnöki feladatok ellátására képesek. A képzésben résztvevők a szakon belül egy szűkebb szakmai területen (specializációban) alkotó mérnöki munkára készülnek fel. A felvételi során a matematika és fizika tudást teszteljük, középiskolai emelt szintű tananyag ismeretét várjuk el. A felvételi angol nyelvű teszt. Nyelvtudás hiányában magyar nyelvű szóbeli felvételi vizsga.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
Nem: kizárólag az intézményi felvételi alapján veszik fel

Megjegyzés:
ez a program csak az őszi félévtől kezdhető el

Programme structure

A 7 szemeszterből álló BSc program elvégzéséhez 210 kreditet kell teljesíteni. Ez a kreditmennyiség az alábbi módon áll össze:
Természettudományos alapismeretek 40-50 kredit
Gazdasági és humán ismeretek 14-30 kredit
Villamosmérnöki szakmai ismeretek 70-105 kredit
Speciális szakmai ismeretek min. 40 kredit
Szabadon választható tantárgyak ismeretkörei min. 10 kredit

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment