More information

vik.bme.hu 

Overview

A hallgatók elsajátítják az informatikai és infrastrukturális rendszerek telepítési és üzemeltetési feladatainak ellátásához szükséges mérnöki gyakorlati módszerek alkalmazását, szoftverfejlesztési metodikák és fejlesztési eszközök használatát, információs rendszerek modellezését, a teljesítmény és megbízhatósági jellemzők szimulációs vizsgálatát. A hallgatók képesek lesznek programozni objektumorientált és vizuális programozási környezetben. A felvételi során a matematika és fizika tudást teszteljük, középiskolai emelt szintű tananyag ismeretét várjuk el. A felvételi angol nyelvű teszt. Nyelvtudás hiányában magyar nyelvű szóbeli felvételi vizsga.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
Nem: kizárólag az intézményi felvételi alapján veszik fel

Megjegyzés:
ez a program csak az őszi félévtől kezdhető el

Programme structure

A 7 szemeszterből álló BSc program elvégzéséhez 210 kreditet kell teljesíteni. Ez a kreditmennyiség az alábbi módon áll össze:
Természettudományos alapismeretek 40-45 kredit
Gazdasági és humán ismeretek 15-25 kredit
Szakmai törzsanyag és differenciált ismeretek 100-150 kredit
Szabadon választható tantárgyak ismeretkörei min. 10 kredit

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment