More information

vik.bme.hu 

Overview

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik a villamos, elektronikus és számítástechnikai eszközökhöz, berendezésekhez és rendszerekhez kapcsolódó magas szintű természettudományos és specifikus műszaki ismeretek birtokában képesek új villamos, elektronikus és számítástechnikai rendszerek, berendezések és eszközök. Az írásbeli felvételi során tervezésére, fejlesztésére és integrálására, a szakterületen kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, alap- és alkalmazott kutatási feladatok kidolgozásában való részvételre, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.
A felvételi írásbeli vizsga tématerületei: Jelek és rendszerek, Villamos energetika, Digitális technika, Elektronika, Méréstechnika. A felvételi angol nyelvű teszt.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
Nem: kizárólag az intézményi felvételi alapján veszik fel

Megjegyzés:
-

Programme structure

A 4 szemeszterből álló MSc program elvégzéséhez 120 kreditet kell teljesíteni. Ez a kreditmennyiség az alábbi módon áll össze:
természettudományos alapismeretek 20-35 kredit
villamosmérnöki szakmai ismeretek 15-35 kredit
a szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 40-60 kredit
gazdasági és humán ismeretek 10-20 kredit
szabadon választható tantárgyak ismeretkörei min. 6 kredit

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment