More information

vik.bme.hu 

Overview

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik az informatika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek magas szintű elsajátítását követően képesek új informatikai rendszerek és eszközök tervezésére, informatikai rendszerek fejlesztésére és integrálására, az informatikai célú kutatásifejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.
A felvételi írásbeli vizsga tématerületei: Algoritmusok (Algoritmuselmélet és Bevezetés a számításelméletbe), Szoftvertechnológia, Szoftvertechnikák, Adatbázisok. A felvételi angol nyelvű teszt.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
Nem: kizárólag az intézményi felvételi alapján veszik fel

Megjegyzés:
-

Programme structure

A 4 szemeszterből álló MSc program elvégzéséhez 120 kreditet kell teljesíteni. Ez a kreditmennyiség az alábbi módon áll össze:
természettudományos alapismeretek 20-30 kredit
gazdasági és humán ismeretek 9-15 kredit
informatikai szakmai ismeretek 54-90 kredit
szabadon választható tantárgyak ismeretkörei min. 6 kredit

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment