Logo of Budapest University of Technology and Economics

PHDInformatikai Tudományok Doktori Iskola [Műszaki] (informatikai tudományok)

More information

phd.vik.bme.hu 

Overview

Programleírás: Az informatikai doktori program keretében az infokommunikációval, algoritmusokkal, adatbiztonsággal, adatbázisokkal és SW technológiákkal kapcsolatos kutatási tevékenység zajlik. A felvett hallgatók a kutatási területük szerint szakmacsoportot választanak, mely meghatározza a kötelezően teljesítendő tárgyakat.

A felvételi eljárás egy neyelvismeretet, előzetes tudományos eredményeket, előzetes tanulmányokat értékelő pontozáson alapul, valamint egy szóbeli felvételi elbeszélgetésből. Az elbeszélgetésen fontos szempontok, hogy tudja-e a jelentkező
- miről fog szólni a kutatása
- milyen tudományos értékű eredmények várhatók
- ismertetni a már elért eredményeket
- mi a különbség a kutatás és fejlesztés között


A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
Nem: kizárólag az intézményi felvételi alapján veszik fel

Megjegyzés:
-

Programme structure

A 8 szemeszterből álló doktori program elvégzéséhez 240 kreditet kell teljesíteni. Ez a kreditmennyiség az alábbi módon áll össze:
- 30 kredit doktori tárgyak elvégzéséből. Ezek a doktori tárgyak adják a kutatási tevékenység diszciplináris alapjait.
- 120 kutatási tevékenységből
- 60 kredit publikációs tevékenységből
- 30 kredit oktatási tevékenységből. A BSc, ill. MSc képzés oktatásában való részvétel célja a prezentációs, magyarázási és vitakészség fejlesztése.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment