Logo of Eötvös József College

BAgazdálkodási és menedzsment

More information

ejf.hu/gazdalkodasi-intezet 

Overview

A képzés áttekintése:
A végzett hallgatók közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Az alapfokozat megszerzése egyben jogosultságot is jelenthet a szakterülethez kapcsolódó mesterkurzuson való részvételre.

Szakirányok
- vállalkozásszervező szakirány:
A szakirány célja a hallgatók felkészítse a vállalkozói pályára, új vállalkozások alapítására és menedzselésére. A képzés vállalkozások alapításához, sikeres működtetéséhez szükséges ismeretekre és készségekre fókuszál. A tantervben a piaci verseny szabályai, a pénzügyi, számviteli, cég- és munkaügyi jogszabályok, az intézményrendszer, az adózás kérdései kapnak hangsúlyt, kiemelten a kis-és középvállalkozói szférára koncentrálva. A legjellemzőbb elhelyezkedési lehetőségek: pénzügyi, számviteli, menedzseri munkakörök, illetve önálló vállalkozás indítása, menedzselése

- államháztartási szakirány:
A szakirány célja, hogy olyan – a térségben hiányzó szakirányú képesítést adjon, amely jól használható a költségvetési szervezetek, intézmények, önkormányzatok gazdálkodási, vezetési-szervezési feladatai során, így jó elhelyezkedési lehetőséget kínál a térségben a végzős hallgatók számára.

Az előkészítőn tett záróvizsga és az intézményi felvételi alapján kerül felvételre a jelentkező. A felvételi a következő tantárgyakat érinti: Matematika és Közgazdaságtan.

Felkészüléshez ajánlott irodalom: Kosztolányi József, Kovács István, Pintér Klára, Urbán János Dr., Vincze István: Sokszínű matematika 9-12. Mozaik Kiadó, 2015. (www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPcont.php?bid=MS-2309), Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus: Közgazdaságtan, Akadémiai Kiadó, ISBN: 978 963 05 9781 4.

Az intézményi felvételi eljárás online formában, skype interjú keretében zajlik, mely során a jelentkező általános tájékozottságán és magyar nyelvi szintjén felül előkerülhetnek alapvető matematikai és közgazdasági témák. A skype interjú lebonyolításán a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda munkatársai, valamint az Intézetigazgató vesz részt.

A skype interjú lebonyolításáért felelős kapcsolattartók: Pajrok Andor (e-mail: pajrok.andor@ejf.hu és Faragó Krisztina(e-mail:farago.krisztina@ejf.hu).

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Programme structure

A 7 féléves képzés során összegyűjtendő kreditek száma 180+30 kredit.

A szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék), intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit, amelyből a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit.

A szakmai gyakorlat egy félév, minimum tizenkettő hét összefüggő gyakorlatot jelent. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek, társadalomtudományi ismeretek és gazdálkodási és menedzsment szakmai ismeretek.

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények működési folyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére.

Career opportunities

A képzés során az elméleti tudás mellett sok-sok gyakorlati ismeret birtokába jutnak a hallgatók. Képet kapnak a vállalkozások világáról: pénzügyi, számviteli, vezetési és szervezési folyamatokról, marketingről, betekinthetnek az államháztartás sajátosságaiba. A képzés sikeres befejezése után könnyen elhelyezkedhetnek asszisztensi, ügyintézői, szervezői és irodai adminisztrátori munkakörökben. A legjellemzőbb elhelyezkedési lehetőségek: pénzügyi, számviteli, menedzseri munkakörök, illetve önálló vállalkozás indítása, menedzselése.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment