Logo of Eötvös József College

BScgazdálkodási és menedzsment

More information

ejf.hu 

Overview

Az előkészítőn tett záróvizsgája és az intézményi felvételi alapján kerül felvételre a jelentkező. A felvételi a következő tantárgyakat érinti: Matematika és Közgazdaságtan. Felkészüléshez ajánlott irodalom: Kosztolányi József, Kovács István, Pintér Klára, Urbán János Dr., Vincze István: Sokszínű matematika 9-12. Mozaik Kiadó, 2015. (www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPcont.php?bid=MS-2309), Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus: Közgazdaságtan, Akadémiai Kiadó, ISBN: 978 963 05 9781 4. Az intézményi felvételi eljárás online formában, skype interjú keretében zajlik, mely során a jelentkező általános tájékozottságán és magyar nyelvi szintjén felül előkerülhetnek alapvető matematikai és közgazdasági témák. A skype interjú lebonyolításán a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda munkatársai, valamint az Intézetigazgató vesz részt. A skype interjú lebonyolításáért felelős kapcsolattartók: Pajrok Andor (e-mail: pajrok.andor@ejf.hu és Faragó Krisztina(e-mail:farago.krisztina@ejf.hu).

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

A 7 féléves képzés során összegyűjtendő kreditek száma 180+30 kredit. A szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék), intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit, amelyből a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit. A szakmai gyakorlat egy félév, minimum tizenkettő hét összefüggő gyakorlatot jelent. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek, társadalomtudományi ismeretek és gazdálkodási és menedzsment szakmai ismeretek. A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények működési folyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére.

Career opportunities

 A legjellemzőbb elhelyezkedési lehetőségek: pénzügyi, számviteli, menedzseri munkakörök, illetve önálló vállalkozás indítása, menedzselése.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States