Logo of Eötvös Loránd University

BAinformatikus könyvtáros

More information

btk.elte.hu/alapkepzes 

lis.elte.hu 

felvi.hu/..ok/index.php/szak/42/szakleiras 

btk.elte.hu/..zakok/informatikuskonyvtaros 

Overview

1) könyvtártudomány
2) A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros folyóirat utolsó három évfolyamából egy szabadon választott tanulmány elemző bemutatása (ki2.oszk.hu/3k/)
3) A felvételi vizsga online történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél: Igen

A képzés célja informatikus könyvtáros szakemberek képzése, akik könyvtárosi ismeretekre és korszerű informatikai tudásra tesznek szert, melynek birtokában képesek a különböző típusú könyvtárak, valamint a tájékoztatási, információ feldolgozási és közvetítési feladatokat végző szervezetek gyakorlati szaktudást igénylő munkaköreinek betöltésére. Képesek tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységre, segítség nyújtására a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Napjaink álhírektől terhelt, gyakran a tudományos hitelességet is megkérdőjelező világában a nappali és levelező tagozaton egyaránt elvégezhető, külső gyakorlati helyszínen 300 óra munkaerőpiaci tapasztalatszerzést is magába foglaló informatikus könyvtáros alapszak fő célja, hogy felkészítsen az információk értő rendszerezésére és megosztására akár hagyományos dokumentumok, akár digitális tartalmak, adatbázisok bevonásával, a könyvtár, mint minden településen elérhető pezsgő közösségi tér és a legnagyobb kulturális intézményrendszer segítségével a társadalom valamennyi tagja számára.

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Informatikus könyvtáros

Career opportunities

Karrier lehetőségek

Szakmatérkép

Az alapképzés elvégzése alatt hallgatóink többsége már kiépíti szakmai kapcsolatait, és a diploma megszerzése után (vagy akár már előtte) elhelyezkedik a gyakorlaton vagy szakmai programokon megismert könyvtárakban, intézményekben.
Az információ gyűjtésében, rendszerezésében és publikálásában szerzett kompetenciákkal infokommunikációs szakemberként a versenyszférában, kiadóknál vagy akár a médiában is munkát találhatnak. A Diplomás Pályakövetési Rendszer szerint végzettjeink kb. 50-50%-os arányban kezdik meg munkájukat könyvtárakban, a közszférában és a piaci szektorban. A diploma tehát jól hasznosítható a munkaerőpiacon.

A tanulmányok folytathatók is: várjuk alapszakot végzett hallgatóinkat a mesterképzésre, majd az ország egyetlen könyvtártudományi doktori programjára, ahol PhD tudományos fokozatot is szerezhetnek.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

fordító és tolmács
könyvtártudomány
kulturális örökség tanulmányok

Karrierlehetőségek: Végzett hallgatóink többsége megtalálja hivatását már a képzés alatt könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban, művészeti és művelődési központokban és egyéb kulturális intézményekben is. A versenyszférában informatikai, adat- és adatbázis-kezelési feladatokat igénylő pozíciókban, gazdasági tevékenységet kiegészítő, információs szolgáltatásokat biztosító munkakörökben helyezkednek el.

Jellemző beosztás, munkakörök: bibliográfus, digitális tartalomfejlesztő, gyermekkönyvtáros, gyűjteményszervező könyvtáros, informatikus könyvtáros, információs munkatárs, iratkezelő, irodai ügyintéző, irodavezető, iskolai könyvtáros, kézirattáros, koordinátor, kulturális menedzser, kutatástámogató könyvtáros, múzeumi gyűjteménykezelő, olvasószolgálati könyvtáros, régi könyves könyvtáros, rendszerkönyvtáros, tájékoztató könyvtáros, tankönyvi referens, zenei könyvtáros

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo