More information

btk.elte.hu/alapkepzes 

felvi.hu/..ok/index.php/szak/60/szakleiras 

btk.elte.hu/alapszakok/magyar 

Overview

1) A magyar nyelv rendszere, története és használata; Jelentős szerzők a magyar irodalom történetében
2) A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája, főszerk. Sipos Lajos, Magyar Könyvklub, Budapest, 2002 (vagy más kiadása), választott nyelvészeti fejezetek
3) Lóránt Czigány, The Oxford History of Hungarian Literature, Clarendon Press, Oxford, 1984 vagy Magyar irodalom, főszerk. Gintli Tibor, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2015, fejezetek a választott szerzőkről.
4) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél: Igen

A képzés célja: A magyar alapszak különlegessége az, hogy nem egyetlen intézet gondozza, hanem két jelentős tudományos műhely társgondozásában működik. Míg a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet a magyar és világirodalom, irodalomtörténet, irodalomelmélet, kultúratudománnyal kapcsolatos tárgyak oktatásáért felel, a képzés nyelvészeti kurzusait a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet munkatársai vezetik. A képzés legfontosabb pilléreit a világirodalmi, magyar nyelvi és irodalmi, valamint a további nyelvészeti órák adják. Ha már tudod, melyik terület érdekel legjobban, az ELTE magyar szakán választhatsz a legtöbb specializáció közül a szakosodás során. Ezek változatossága már előre vetíti a diplomázás után a munkaerőpiacon betölthető pozíciók sokféleségét: észt, finn, finnugor, irodalomtudomány, művelődéstudomány, nyelvmentor, ügyvitel. Ezek kínálatát a két intézet által gondozott minorok bővítik tovább: kreatív írás, magyar jelnyelv, nyelv- és beszédtudomány, szerkesztői ismeretek.

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Magyar

Career opportunities

Karrier

Szakmatérkép

A szakot elvégző hallgatók karrierútjai igen változatosak: a diplomások elhelyezkedhetnek a kulturális szférában, így az oktatásban, közművelődésben (könyvtár, múzeum) vagy minisztériumokban, de a könyvkiadás és a média területén is.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Különbözeti tanulmányok nélkül:

alkalmazott nyelvészet
angol nyelvoktató (angol nyelven)
elméleti nyelvészet (magyar – nyelvtechnológia specializáció)
beszédtudomány
fordító és tolmács
hungarológia
irodalom-és kultúratudomány
Közép-Európa tanulmányok
kulturális örökség tanulmányok
magyar
szemiotika
színháztudomány

Mestertanulmányok alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal:

Egyéb képzés: alkotó vers- és prózaírás (kreatív írás); beszédtréner, beszédtanácsadó szakirányú továbbképzések

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: kulturális és oktatási intézmények, könyvtárak, könyvkiadók, ügyviteli munkahely, sajtó, színház, oktatási központok, kulturális alapítványok

Jellemző munkakörök: szerkesztő, lektor, korrektor, ügyintéző, kulturális szervező, riporter

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo