More information

btk.elte.hu/alapkepzes 

felvi.hu/..ok/index.php/szak/75/szakleiras 

btk.elte.hu/alapszakok/neprajz 

Overview

1) Néprajztudományi alapismeretek
2) Áttekintő ismeretek a néprajzról Magyar néprajz 8 kötetben, valamint a Magyar Néprajzi Lexikon alapján.
3) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél: Igen

Az ELTE BTK Néprajzi Intézetében folyó képzés célja a folklorisztika, az európai etnológia és a kulturális antropológia alapos megismerése. Olyan szakembereket képzünk, akik képesek a saját és a mások kultúráját megérteni, szűkebb és tágabb közösségek kultúráját alakítani, akik toleránsak mások kultúrájával szemben, akik nem csupán a népi, paraszti kultúrában, hanem a kortárs kultúrában is járatosak, akik módszertanilag is felkészültek a kultúra kutatására, továbbá képesek a társadalmi változások működését és gyakorlatát értelmezni, elemezni.

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Néprajz

Career opportunities

Karrier

A szakot elvégezve jártassá válhatsz a társadalom- és kultúrakutatás elméleti és gyakorlati kérdéseiben, és képes leszel a múltbeli és jelenkori magyar és európai, valamint Európán kívüli társadalmak kultúráját, mindennapi életének jelenségeit elemezni, értelmezni. Ezzel a speciális tudással kutatóként, oktatóként, muzeológusként, szakértőként is el tudsz helyezkedni akadémiai, egyetemi intézményeknél, nonprofit és állami szervezeteknél.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

angol nyelvoktató (angol nyelven)
fordító és tolmács
Közép-Európa tanulmányok
kulturális örökség tanulmányok
néprajz
szemiotika
színháztudomány
Karrierlehetőségek

Jellemző munkahelyek: múzeumok, közművelődési intézmények, oktatási intézmények és művészeti iskolák, helyi és regionális civil szervezetek, kulturális és művelődési egyesületek, alapítványok, társaságok, nyomtatott és elektronikus média, helyi erőforrásokat menedzselő projektek, önkormányzatok, kistérségi társulások, a kulturális örökségvédelem helyi és regionális intézményei.

Jellemző munkakörök: múzeumi asszisztens, kutató asszisztens, kulturális és művelődésszervező, kulturális örökségvédelmi asszisztens, múzeumi segédmunkatárs

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo