Logo of Eötvös Loránd University

BAókori nyelvek és kultúrák [klasszika-filológia]

More information

btk.elte.hu/alapkepzes 

btk.elte.hu/..rinyelvek-klasszikafilologia 

felvi.hu/..k/index.php/szak/124/szakleiras 

Overview

1) Egyetemes történelem
2) Felvételi beszélgetés előtt személyes egyeztetés
3) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél: Igen

A szakot gondozó Ókortudományi Intézetben folyik Magyarországon a legteljesebb ókortudományi képzés és kutatás. A klasszika-filológia szakirányon az ógörög és a rómaiak nyelvekkel és a hozzájuk kötődő kultúrákkal ismerkedhetnek meg a hallgatók. A nyelvek és az irodalom mellett szó esik a vallásról, művészetről, filozófiáról és természetesen az ókori élet hétköznapjairól is. A klasszika-filológiai képzés viszonylag sok szabad kreditet hagy a diákoknak, hogy saját érdeklődésüknek megfelelően alakíthassák tanulmányaikat, és a kampuszon elérhető gazdag kínálat erre tág lehetőségeket is kínál.

A képzés célja olyan gyakorlati ismeretekkel is rendelkező bölcsész szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek az ókortudomány területén. Alapszinten ismerik az ókori Mediterráneum és a vele érintkező területek népeinek és országainak történetét, kultúráját, valamint a választott szakiránynak megfelelően az ókori Közel-Keletről, az ókori Egyiptomról és a klasszikus antikvitásról elmélyültebb tudásra tesznek szert. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben folytatására.

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Ókori nyelvek és kultúrák – klasszika-filológia

Career opportunities

Karrier

Szakmatérkép

A szakon végzett hallgatók a sokféle tudományág által kialakult tág látókör és a specializálódás készségének összekapcsolódása révén megtanulnak szöveget érteni, és könnyebben, sikeresebben képesek váltani az ókori nyelvek és kultúráktól eltérő, új területekre a gazdaságtól a politikáig, a kommunikációtól az irodalmi alkotó tevékenységekig. A latin nyelvtudás, az ókortudomány különböző, specializált területein való jártasság (muzeológia, régészet, művészettörténet stb.) fontos hozzájárulást jelenthet egy múzeum vagy egy kutatóhely szakmai munkája színvonalának emeléséhez. De távolabbra is tekintve a képzési irányok megválasztásával a tömegkommunikáció különböző területein (televízióknál, rádióknál, könyv- és lapkiadóknál) is előnnyel indulhatnak azok a bölcsészdiplomások, akik tanszékünkön végezve, specializálódva például az antik színháztörténet, vagy az irodalom területén jártasabbak, mint az átlag felsőfokú képzettséggel rendelkező diplomások.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

angol nyelvoktató (angol nyelven)
fordító és tolmács
klasszika-filológia
szemiotika
színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: kutatási intézmények, múzeumok, költségvetési intézmények, egyetemek, egyházak

Jellemző munkakörök: kutató, régész, nyelvész, történész, oktató, tudományos munkatárs, idegenvezető, latintanár

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo