More information

btk.elte.hu/alapkepzes 

btk.elte.hu/alapszakok/regeszet 

felvi.hu/..index.php/szak/18825/szakleiras 

Overview

1) Régészet (elmélet, módszer)
2) C. Renfrew-P. Bahn: Régészet. Elmélet, módszer, gyakorlat. Budapest 2005
3) Magyar régészet az ezredfordulón. Visy Zsolt szerk.. Budapest: Teleki László Alapítvány, 2003 (www.ace.hu/curric/elte-archeometria/irodalom/Magyar_regeszet_az_ezredfordulon.pdf
4) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél: Igen

Az ELTE Régészettudományi Intézetében folyik az országban a legszélesebb körű régészeti képzés: kredites formában összesen hét szakágban oktatunk (régészetmódszertan és archaeometria, őskori régészet, Elő-Ázsia régészete, antik /görög-római/ régészet, római provinciák régészete, népvándorlás kori régészet, középkori régészet).

A Régészettudományi Intézet legnagyobb erőssége a tudományos kutatásokban való intenzív részvétel, számos közülük nemzetközi együttműködésben folyik. A széles körű kutatási tevékenység a diákok számára is kiváló lehetőséget nyújt a tudományos projektekbe való közvetlen bekapcsolódásra, részben a kötelező ásatási gyakorlatokon keresztül, mert a hallgatók a régészeti leletanyag-feldolgozásból is kivehetik részüket.

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Régészet

Career opportunities

Karrier

Ha megszerezted a régész diplomádat, el tudsz helyezkedni többek között a múzeumi szférában, egyetemeken, kutatóintézetekben, vagy a kultúra egyéb területein, a kutatás iránt elkötelezett hallgatók számára pedig a mesterszakos tanulmányok elvégzése után a doktori képzés lehetősége is adott.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

régészet
angol nyelvoktató (angol nyelven)
fordító és tolmács
kulturális örökség tanulmányok
szemiotika
színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: egyetem, múzeum, könyvtár, kutatóintézetek, szakértői háttérintézmények, régészeti feltárások, városüzemeltetés, minisztériumok, államigazgatás.

Jellemző munkakör: oktató, szakügyintéző, tudományos munkatárs, régészeti szakértő, örökségvédelmi szakértő, régésztechnikus.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo