More information

btk.elte.hu/alapkepzes 

btk.elte.hu/alapszakok/szabadbolcseszet 

felvi.hu/..ok/index.php/szak/91/szakleiras 

Overview

1) Egyetemes kultúra
2) Lessing: Laokoón
3) Kosztolányi: Adyról
4) Platón: A lakoma
5) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél: Igen

A szabad bölcsészet alapszakos képzés több intézet együttműködésén nyugszik. A Filozófia Intézet, a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet és a Művészettörténet Intézet tanszékei szerteágazó kutatásokat folytatnak, melyek az oktatásban is megjelennek. A BA specializációk részint a további tudományos képzésre készítenek fel a filozófia, elméleti nyelvészet, esztétika, filmtudomány, média- és kommunikációtudomány, művészettörténet és vallástudomány terén, részint gyakorlati ismereteket közvetítenek, melyek lehetővé teszik az elhelyezkedést a kultúra, a művészet, a média világának legkülönfélébb szegmenseiben.

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Szabad bölcsészet

Career opportunities

Szakmatérkép

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

angol nyelvoktató (angol nyelven)
elméleti nyelvészet (szabad bölcsészet – elméleti nyelvészet specializáció)
esztétika
filmtudomány
filozófia
fordító és tolmács
Közép-Európa tanulmányok
kulturális örökség tanulmányok
logika és tudományelmélet
művészettörténet (szabad bölcsészet – művészettörténet specializáció)
szemiotika
színháztudomány
vallástudomány (szabad bölcsészet – vallástudomány specializáció)

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo