Logo of Eötvös Loránd University

MAalkalmazott nyelvészet

More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

btk.elte.hu/..szakok/alkalmazottnyelveszet 

felvi.hu/../index.php/szak/2852/szakleiras 

Overview

1) Magyar nyelvtudomány
2) A Magyar nyelv c. kötet (főszerkesztő: Kiefer Ferenc, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006.) kiválasztott fejezetei: A határon túli magyar nyelvváltozatok; Kétnyelvűség és többnyelvűség; Stilisztika; Pszicholingvisztika; Szaknyelv; Nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés; Idegennyelv-tanulás, idegennyelv-oktatás (online is elérhető: www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/adatok.html)
3) Magyar nyelvtechnológiai infrastruktúra a társadalomtudományok szolgálatában (Magyar Tudomány 2018/7 online: mersz.hu/hivatkozas/matud_f8934)
4) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél: igen

Az Alkalmazott nyelvészet mesterképzési szakot a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet gondozza. A hallgatók nyelvészeti szaktudásuk elmélyítése mellett a nyelvi, illetve nyelvhasználati jelenségek különböző, gyakorlati jellegű vonatkozásaival kapcsolatos, speciális szakismereteket és kompetenciákat sajátíthatnak el.

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni a nyelv és a gondolkodás, a megismerés, illetve a nyelv és nyelvhasználat társadalmi kapcsolatának szerteágazó kérdéseit, valamint a személyes, intézményi, társadalmi és kultúrák közötti kommunikáció sajátosságait.
Tantárgyízelítő:

Tudományos és kulturális menedzsment
Multimedialitás, digitális kommunikáció
Nyelvi tervezés, nyelvpolitika
Élőnyelvi terepgyakorlat
A felvehető tárgyak részletes listája ITT található.

Érdekességek a szakról:

A szakon TDK-műhely is működik. A hallgatók önállóan is szerveznek hallgatói tudományos konferenciákat, melyek anyagát kötetekben publikálják. A szakhoz kötődő legutóbbi kiadvány: Ladányi Mária—Hrenek Éva szerk.: Alkalmazott nyelvészeti kisszótár. (ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék).

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Alkalmazott nyelvészet MA

Career opportunities

A szak elvégzése elősegíti a hallgatók munkaerő-piaci elhelyezkedését, illetve felkészíti őket a PhD-tanulmányokra, a szakterületi tudományos karrierre. Eddigi hallgatóink az oktatáson és a kutatáson kívül az államigazgatásban, szerkesztőségek­ben, nyelvi szakértőként különböző szolgáltató, gazdasági, művészeti intézményeknél, szervezeteknél helyezkedhettek el.
Kutatási lehetőségek

A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetben folyó kutatásokhoz több pályázat és egy ELTE–MTA közös kutatócsoport kötődik. Emellett önálló kuta­tócsoportok is működnek, Nyelvészeti tudományos diákkörök, tutori és gyakornoki rendszer, valamint más fórumok (pl. a sokéves hagyománnyal büszkél­kedő többnapos nyelvjárásgyűjtő utak) biztosítják az oktatók és a diákság szakmai tevékenységeinek, együttműködésének színterét. Az Intézet rendszere­sen szervez konferenciákat, több kiadványsorozata is megjelenik (pl. Névtani Értesítő, Budapesti Finnugor Füzetek, Uralisztikai Tanulmányok).

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo