Logo of Eötvös Loránd University

MABalkán-tanulmányok

More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

Overview

1) Délkelet-Európa története 1878-tól napjainkig ; 2) Írásbeli szakasz: A jelentkezőnek be kell adnia egy motivációs levelet (maximum 2 oldal). Abban a jelentkező ismertesse az alapszakon készített vagy tervezett szakdolgozata témáját, eredményeit és fejtse ki további szakmai terveit, kitérve arra, hogy milyen megfontolásokból kívánja tanulmányait a Balkán-tanulmányok mesterképzési szakon folytatni. Szóbeli szakasz: Tételsor: – Balkán vagy Délkelet-Európa? Viták a térség meghatározásáról, jellegéről, határairól – A Balkán története I. (Bizánctól a berlini kongresszusig) – A Balkán története II. (1878-tól napjainkig) – Délkelet-Európa mai politikai földrajza – A magyar-balkáni kapcsolatok múltja és jelene – Jugoszlávia és utódállamai – Románia története és mai helyzete A felkészüléshez ajánlott szakirodalom: – Dupcsik Csaba: A Balkán képe Magyarországon a 19-20. században. Budapest 2005 – Hajdú Zoltán: A Balkán-félsziget politikai földrajza. In: Európa politikai földrajza. Pécs 2002. – Jelavich, Barbara: A Balkán története I-II. Budapest 1996. – Juhász József et. al.: Kinek a békéje? Háború és béke a volt Jugoszláviában. Budapest 2003. – Kardos József – Simándi Irén (szerk.): Európai politikai rendszerek (a délkelet-európai államokkal foglalkozó fejezetek). Budapest 2004. – Lampe, John: Balkans into Southeastern Europe 1914-2014. Palgrave 2014. – Mazower, Mark: A Balkán. Budapest 2004. – Ramet, Sabrina P. (ed.): Central and Southeast European Politics since 1989. Cambridge Univ. Press 2010 (a délkelet-európai államokkal foglalkozó fejezetek). – Sokcsevits Dénes – Szilágyi Imre – Szilágyi Károly: Déli szomszédaink története. Budapest é.n. (1994). – Szász Zoltán: A románok története. Budapest é.n. (1993). ; 3) személyesen a képzés helyszínén

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

https://www.btk.elte.hu/ma/interdiszciplinaris

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States