More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

btk.elte.hu/..erszakok/beszedtudom%C3%A1ny 

felvi.hu/..index.php/szak/17262/szakleiras 

Overview

1) Beszédtudomány
2) A jelentkező válasszon ki és olvasson el 4 tanulmányt az alábbi tanulmánykötetből (a tanulmányok címét egy papírra leírva hozza magával). A felvételi bizottság e tanulmányok közül választ egyet vagy többet, amelyek alapján szakmai beszélgetést folytat a jelentkezővel. A forrásul szolgáló tanulmánykötet: Bóna Judit (szerk.) 2016. Fonetikai olvasókönyv. Egyetemi e-jegyzet. ELTE Fonetikai Tanszék, Budapest. fonetikaitanszek.elte.hu/wp-content/uploads/2017/11/OlvasokonyvTeljes.pdf
3) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél: igen

Az ELTE Beszédtudomány mesterszakja neked való, ha szeretnél alaposan és átfogóan megismerkedni a beszéd létrehozásának és feldolgozásának alapvetéseivel és ezeknek az ismereteknek az alkalmazásai lehetőségeivel, illetve a beszédtudományok kapcsolódásaival a rokon területekhez (pl. a fonológiához, a logopédiához, a beszédtechnológiához).

A szakon foglalkozhatsz a beszédtudományok jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajaival. Tanulmányaid során a beszédtudományok széles spektrumába nyersz betekintést, és a szakterületednek legalább egy résztémájában (artikulációs fonetika, zöngeképzés, koartikuláció, akusztikai fonetika, a beszéd szupraszegmentális elemei, beszédpercepció) alaposabban is elmélyülsz. Képes leszel önállóan és kritikai szempontokat érvényesítve feltárni a témád (artikulációs fonetika, zöngeképzés, koartikuláció, akusztikai fonetika, a beszéd szupraszegmentális elemei, beszédpercepció) hátterét és összefüggéseit, és egyénileg, illetve csoportban önálló kutatómunkát folytatni.

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Beszédtudomány MA

Career opportunities

Az akadémiai szférában kutató gyakornok, tudományos segédmunkatárs, illetve tanársegéd, kutatási asszisztens, a vállalati szférában pl. projektmenedzser, menedzser, üzleti elemző, statisztikai elemző, technical writer, HR, payroll munkatárs.

A hallgatóknak már a képzés ideje alatt is lehetősége van bekapcsolódni az Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszéken zajló kutatásokba, valamint önálló kutatási tevékenység folytatására.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo