Logo of Eötvös Loránd University

MAbuddhizmus tanulmányok

More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

btk.elte.hu/..szakok/buddhizmustanulmanyok 

felvi.hu/../index.php/szak/2910/szakleiras 

buddh-tib.elte.hu 

Overview

1) Vallástudomány, néprajz, filozófia
2) A felvételi beszélgetés a jelentkező motivációs leveléből indul ki. Elsősorban az ott jelzett
ismereteket és az érdeklődés mélységét mérik fel. Szükség esetén a nyelvtudás szintjét is
vizsgálják. A jelentkezőnek be kell adnia egy motivációs levelet, melyben ismerteti eddigi keleti nyelvi tanulmányait, egyéb nyelvtudását (milyen nyelven képes szakirodalmat olvasni), továbbá
buddhizmussal kapcsolatos tanulmányait. Térjen ki releváns egyéb ismereteire is (pl. vallástudomány, néprajz, filozófia). Esetleges személyes tapasztalatait (pl. látogatás egy keleti
országban, ismeretség egy buddhista közösséggel) is megemlítheti. Adja meg, ha van a témával
kapcsolatos, közzétett műve. Vázolja, elsősorban milyen szempontból érdeklődik a buddhizmus
iránt, melyik részterület vonzza leginkább.
3) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél: igen

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a buddhizmust térben és időben átfogóan, Indiától Japánig, a buddhizmus alapításától a mai korig, az adott kultúrákba beágyazva ismerik, és képesek eredeti források alapján önálló kutatásokat végezni. Alkalmasak a buddhista tanulmányok területén szerzett jártasságuk és műveltségük birtokában fogalmi és absztrakt gondolkodást, valamint gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A szakra bármelyik klasszikus buddhista nyelvi előzménnyel lehet jelentkezni (szanszkrit, páli, kínai, tibeti, japán, mongol, koreai).

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Buddhizmus tanulmányok

Career opportunities

A szakot elvégző hallgatók hazai és nemzetközi felsőoktatási és kutatóintézetekben folytathatnak posztgraduális képzést és szerezhetnek PhD fokozatot.

Az akadémiai pályán túl a gazdasági és a kulturális életben, például indiai, kínai, japán, mongol, koreai kapcsolatokkal rendelkező magyar cégeknél vagy hazánkban egyre nagyobb számban jelenlevő ázsiai vállalatoknál, illetve külkapcsolati állami szerveknél, közművelődési intézményekben, múzeumokban, könyvtárakban, vallási intézményekben, valamint a sajtó és a média különféle területein tudnak elhelyezkedni. A turizmus, az idegenforgalom és a közigazgatás is kiemelten igényt tart a keleti nyelvek és kultúrák, így a buddhológia területén képzett szakemberekre, különösen kiegészítő tolmács végzettséggel.

Jellemző munkahelyek: hazai és nemzetközi felsőoktatási és kutatóintézetek, gazdasági minisztériumok, külkapcsolatokért felelős szervek, külkereskedelmi cégek, multinacionális cégek, kulturális intézmények, közoktatás, pályázati irodák, nemzetközi ügynökségek, média és művészeti profilú cégek.

Jellemző munkakörök: egyetemi oktató, tudományos kutató, tolmács, fordító, újságíró, pályázati referens, külkapcsolati ügyintéző, programszervező, kulturális tanácsadó.

Kutatás: A buddhizmus rendkívül szerzetágazó hagyomány, hatalmas, soknyelvű szövegkinccsel és eleven vallási intézményrendszerrel bír szerte Ázsiában és immár a nyugati világban is. Gyakorlatilag kimeríthetetlen és folyamatosan bővül mind a múlt eseményeinek, eszme- és vallástörténeti folyamatainak feltárása kapcsán rendelkezésre álló régészeti ás írott forrásanyag, mind a kortárs vallásgyakorlás színtereinek és formáinak tárháza. PhD-képzés szintjén is megvalósítható a tanulmányok folytatása – például az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Sinológia vagy Mongolisztika doktori programjain, avagy buddhológiai témával a Filozófiatudományi Doktori Iskola Interkulturális filozófia doktori programján

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo