More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

okortudomany.elte.hu 

btk.elte.hu/mesterszakok/egyiptologia 

felvi.hu/../index.php/szak/2900/szakleiras 

Overview

1) Irodalomtörténet, nyelvtörténet, művészettörténet, vallástörténet, régészet
2) A szóbeli vizsga során a jelentkezőnek alapszakos szakirányú szakdolgozatának tágabb (történeti, irodalomtörténeti, nyelvészeti, művészettörténeti, régészeti, vallástörténeti) témakörében kell számot adnia jártasságáról a szak szakirodalmában és tudományos problémáiban, továbbá be kell mutatniuk az ógörög nyelvismeretet igazoló dokumentumot.
3) Idegennyelv-követelmény: A mesterképzésbe való belépés feltétele 8 kredit értékű ógörög
nyelvismeret igazolása.
4) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél: igen

Az Ókortudományi Intézet gondozott egyiptológia mesterképzési szak az ókori Egyiptom nyelve, irodalma, története, régészete, művészete és vallása témakörökben jártas szakembert képez. Tudományos értelemben két életpályát kínál az egyiptológiai végzettség: az egyetemi oktatóét/kutatóét és a múzeumi kurátorét.

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Egyiptológia MA

Career opportunities

A szakon végzett hallgatók a sokféle tudományág által kialakult tág látókör és a specializálódás készségének összekapcsolódása révén megtanulnak szöveget érteni, és könnyebben, sikeresebben képesek váltani az ókori nyelvek és kultúráktól eltérő, új területekre a gazdaságtól a politikáig, a kommunikációtól az irodalmi alkotó tevékenységekig.

Jellemző munkahelyek: kutatási intézmények, múzeumok, költségvetési intézmények, egyetemek, egyházak

Jellemző munkakörök: kutató, régész, nyelvész, történész, oktató, tudományos munkatárs, idegenvezető

Kutatási lehetőségek: Az Egyiptológiai Tanszék évtizedek óta jelentős eredményeket felmutató ásatásokat folytat Egyiptomban, a legfrissebb eredményekről a blogjukban számolnak be.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo