More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

Overview

1) Irodalomtörténet, nyelvtörténet, művészettörténet, vallástörténet, régészet
2) A szóbeli vizsga során a jelentkezőnek alapszakos szakirányú szakdolgozatának tágabb (történeti, irodalomtörténeti, nyelvészeti, művészettörténeti, régészeti, vallástörténeti) témakörében kell számot adnia jártasságáról a szak szakirodalmában és tudományos problémáiban, továbbá be kell mutatniuk az ógörög nyelvismeretet igazoló dokumentumot.
3) Idegennyelv-követelmény: A mesterképzésbe való belépés feltétele 8 kredit értékű ógörög
nyelvismeret igazolása.
4) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél? igen

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Egyiptológia MA

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Sponsor logo
Sponsor logo