More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

Overview

1) A szakmával kapcsolatos írásbeli munka: ez lehet szakdolgozat vagy szemináriumi dolgozat, de lehet bármilyen, publikált vagy nem publikált esztétikai tárgyú írás.

2) A jelentkezőknek be kell adniuk a részletes szakmai önéletrajzot, egy motivációs levelet, melyben a jelentkező kitér speciális érdeklődési területére, s bemutatja leendő mesterképzési szakdolgozatának tervezetét, a szakirányos tanulmányokat (esztétika vagy filozófia tárgyakat) igazoló leckekönyv másolatát, valamint az alábbiakban részletezett szakmai munkákat.
a) Egyéb szakmai eredmények: ösztöndíj, publikáció, konferenciarészvétel stb.
b) A szakmával kapcsolatos írásbeli munka: ez lehet szakdolgozat vagy szemináriumi dolgozat, de lehet bármilyen, publikált vagy nem publikált esztétikai tárgyú írás.

A felkészüléshez kötelező/ajánlott irodalom: A motivációs levélben megjelölt téma szakirodalma, valamint a beadott írásos anyaghoz felhasznált irodalom. Ennek összeállítása a jelentkező feladata.
A szóbelin kell számot adni a választott témához kapcsolódó műalkotásokról, olvasmányokról.
Az írásbeli szakasz pontszámát a benyújtott írásművek és dokumentumok értékelésének eredménye adja. A benyújtott reprezentatív írásművek részletes megvitatása. A vizsga kérdései a benyújtott művekkel kapcsolatos háttérismeretekre, a mesterképzési és kutatási tervhez szükséges esztétikai előképzettség felmérésére irányulnak. A jelentkező mesterképzési szakdolgozati tervének bemutatása és megvitatása. Az 10 otthon készült mű megvitatása és az egyéb szakmai tevékenység bemutatása. Esztétikai tájékozódás, esztétika történeti ismeretek.

3) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél? igen

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Esztétika MA

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo