More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

Overview

1) filozófia ; 2) A jelentkezőknek be kell adniuk a korábbi filozófiai tanulmányok egy-két reprezentatív írását – közöttük szabad bölcsészet alapképzési szak filozófia, etika, illetve esztétika specializációs végzettséggel rendelkező jelentkezők esetében a szakdolgozatot –, a mesterképzési szakdolgozat két-három oldalas tervezetét, az ehhez csatlakozó két-három oldalas tanulmányi és kutatási tervet, és egy rövid, lista formátumú szakmai önéletrajzot. A benyújtott reprezentatív írásművek részletes megvitatása; vizsga a velük kapcsolatos filozófiai háttérismeretekből; a mesterképzési és kutatási tervhez szükséges filozófiai előképzettség felmérése; a jelentkező mesterképzési szakdolgozati tervének bemutatása és megvitatása. A felkészüléshez kötelező/ajánlott irodalom: A benyújtott írások tágabb szakirodalma, és az azokhoz kapcsolódó filozófiai tárgyak vizsgaanyaga (legalább három alapképzési szinten oktatott filozófiai tárgyból). A szakirodalmi listát a jelentkező állítja össze azzal, hogy annak bővebbnek kell lennie a szemináriumi dolgozatokban szokásosan hivatkozott szakirodalom terjedelménél. Az alapképzésben oktatott tárgyak szakirodalmi listái a Filozófia Intézet honlapján (philosophy.elte.hu) érhetők el. Locke: Értekezés az emberi értelemről II. könyv I. Fejezet 1-10. §, II., III., VI., VII. és VIII. fejezet Hume: Tanulmány az emberi értelemről I-VII fejezet Rousseau: A társadalmi szerződés I-II. könyv. Platón: Az állam 476C-535A Descartes: Értekezés a módszerről I-IV. rész. ; 3) személyesen a képzés helyszínén

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

https://www.btk.elte.hu/ma/diszciplinaris

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States