More information

btk.elte.hu/ma/diszciplinaris 

btk.elte.hu/mesterszakok/finnugrisztika 

felvi.hu/..k/index.php/szak/192/szakleiras 

Overview

1) Nyelvészet, irodalom, folklór, szociolingvisztika, történelem, régészet
2) finnugor.elte.hu/index.php?q=fgrMAfelvtaj
3) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél: igen

A képzés célja olyan finnugrisztika szakos bölcsész szakemberek képzése, akiknek elmélyült tudományos ismereteik vannak az uráli, finnugor nyelvek kialakulásának folyamatairól, azok történetileg és társadalmilag változó formáiról, tárgyszerű ismeretekkel bírnak a finnugor népek mai politikai, szociológiai, kulturális, gazdasági és nyelvi helyzetéről. Átfogó tudományos ismeretekkel rendelkeznek a finn vagy észt nyelvről, irodalomról és kultúráról. Speciális jártasságot és felkészültséget szereznek finn vagy észt nyelv alkalmazásában, a finn vagy észt kultúrában. Képesek a diszciplínának megfelelő kutatási módszertanokat alkalmazni, és egy kiválasztott speciális kutatási területen elmélyült szakmai ismeretekkel bírnak. Képesek önálló kutatások végzésére és tudományos publikációk írására. Felkészültek a tanulmányok doktori képzés keretében történő folytatására.

A Finnugrisztika mesterképzési szakot a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Finnugor Tanszéke gondozza. A mesterszak három specializációja közül az esztológia és a fennisztika az észt, illetve a finn nyelv és kultúra, az uralisztika specializáció pedig elsősorban a kisebb finnugor nyelvek szakembereit képzi. Mindhárom specializációról lehetőség van PhD-képzésben folytatni a tanulmányokat, nyelvtudományi vagy folklór- és irodalomtudományi témakörben. A tudományterületen jelenleg is újabb és újabb izgalmas kutatási irányok bontakoznak ki, melyek műveléséhez jó alapot biztosít, hogy a finnugrisztikának több évszázados hagyományai vannak hazánkban és egyetemünkön.

A mesterképzésben a szakképzettség megszerzéséhez finn nyelvből felsőfokú (C1 szintű) idegennyelv-tudást kell elérni.

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Finnugrisztika MA

Career opportunities

Karrier:
- gazdasági és jogi szakfordítói képzés magyar–finn nyelvpárban (ELTE BTK Nyelvi Közvetítés Intézete – Finnugor Tanszék)
- a finn nyelv és kultúra tanára rövid ciklusú tanárképzés (ELTE Tanárképző Központ – Finnugor Tanszék)

doktori programok: Uráli nyelvészet és nyelvek (ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola), Uráli népek folklórja és irodalma (ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola)

- alapkutatással vagy alkalmazott nyelvészeti területtel foglalkozó nyelvész szakértő
- az észt vagy finn nyelvet és kultúrát ismerő szakértő a kulturális, diplomáciai szférában
- fordító, tolmács
- nyelviskolai, illetve magán nyelvtanár
- SSC szolgáltatóknál

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo