More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

btk.elte.hu/mesterszakok/hebraisztika 

hebraisztika.hu/site 

felvi.hu/../index.php/szak/2907/szakleiras 

Overview

1) hebraisztika
2) A jelentkezőknek be kell adniuk egy magyar nyelven megírt motivációs levelet, a jelentkezés
feltételéül elfogadott szakdolgozat másolatát, és ha van, más a témába vágó írásbeli munkát.
3) A jelentkezőnek legalább közép szintű nyelvtudással kell rendelkeznie vagy klasszikus héber vagy modern héber (ivrit) nyelvből.

A szóbeli felvételi során a bizottság
a) a benyújtott szakdolgozat vagy tanulmány tágabb témakörében tesz fel kérdéseket.
b) meghallgatja a jelentkező elképzeléseit arról, hogy a mesterképzés keretei közt milyen témakörben tervez kutatásokat végezni
c) felméri a jelentkező forrásnyelvi tudásszintjét a választott szakirány és a kutatási elképzelések nyelvi követelményeitől függően (ennek célja annak megállapítása, hogy milyen nyelvi fejlesztésre van szükség).

4) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél: igen

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvi, történelmi, irodalmi, vallástörténeti és kultúrtörténeti ismereteik birtokában képesek könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban kutatói állások betöltésére, önálló kutatómunkára, tudományos ismeretterjesztésre, szakértői munkára (könyvkiadóknál, közművelődési intézményekben, felnőttképzési fórumokon, államigazgatási szerveknél). Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A Hebraisztika mesterképzési szakot az Ókortudományi Intézet gondozza. A szak hallgatói megismerkednek a zsidó közösségek által beszélt nyelvekkel, irodalommal, a zsidó vallással és kultúrával, valamint a zsidó történelemmel –az ókortól kezdődően napjainkig. Tanulmányaik végeztével átfogó képet kapnak a közel-keleti országok kultúrájáról és gondolkodásmódjáról.

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Hebraisztika MA

Career opportunities

Jellemző munkahelyek: kutatási intézmények, egyetemek, múzeumok, könyvtárak, multinacionális cégek, konzulátus, követség

Jellemző munkakörök: kutató, egyetemi oktató, fordító, tolmács, idegenvezető, diplomata, közel-kelet szakértő, lelkész, rabbi, teológus, könyvkiadó

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo