More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

Overview

1) magyar nyelv és irodalom
2) A jelentkezőknek be kell adniuk egy motivációs levelet. A motivációs levél terjedelme 2-3 oldal, amelyben a jelentkezőnek ki kell térni előtanulmányaira, szakdolgozatának – esetleges publikációinak – témájára, a hungarológia szak elvégzésével kapcsolatos terveire, valamely nem magyar nyelv és kultúra esetleges alaposabb ismeretére. Továbbá a Kar honlapjáról letöltendő adatközlő lapon nyilatkozniuk kell arról, mely specializáción kívánják tanulmányaikat folytatni.
3) Kósa László (szerk.): A magyarságtudomány kézikönyve. Bp., Akadémiai Kiadó (több kiadás létezik)
4) Giay Béla – B. Nádor Orsolya (vál., szerk.): A hungarológia fogalma, Bp. 1990.
5) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél? igen

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Hungarológia MA

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Sponsor logo
Sponsor logo