More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

btk.elte.hu/mesterszakok/hungarologia 

torint.elte.hu/en 

felvi.hu/../index.php/szak/2911/szakleiras 

Overview

1) magyar nyelv és irodalom
2) A jelentkezőknek be kell adniuk egy motivációs levelet. A motivációs levél terjedelme 2-3 oldal, amelyben a jelentkezőnek ki kell térni előtanulmányaira, szakdolgozatának – esetleges publikációinak – témájára, a hungarológia szak elvégzésével kapcsolatos terveire, valamely nem magyar nyelv és kultúra esetleges alaposabb ismeretére. Továbbá a Kar honlapjáról letöltendő adatközlő lapon nyilatkozniuk kell arról, mely specializáción kívánják tanulmányaikat folytatni.
3) Kósa László (szerk.): A magyarságtudomány kézikönyve. Bp., Akadémiai Kiadó (több kiadás létezik)
4) Giay Béla – B. Nádor Orsolya (vál., szerk.): A hungarológia fogalma, Bp. 1990.
5) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél: igen

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik interdiszciplináris, komplex tudással rendelkeznek a magyar kulturális örökségről, ismerik annak egyedi vonásait és európai, illetve regionális párhuzamait, beágyazottságát. Egyúttal képesek nemzeti kultúránknak más kulturális kódrendszerekben történő hatékony képviseletére, a különböző nemzeti kultúrák elfogulatlan vizsgálatára, az interkulturális dialógusban való szakszerű részvételre. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A Hungarológia mesterképzési szakot a Történeti Intézet gondozza. A szak átfogó ismereteket ad a magyar kulturális örökségről, tudatosítja annak egyedi vonásait és európai, illetve regionális párhuzamait, beágyazottságát. Lehetővé teszi nemzeti kultúránknak más kulturális kódrendszerekben történő hatékony képviseletét, valamint a különböző nemzeti kultúrák előítéletmentes vizsgálatát.

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Hungarológia MA

Career opportunities

A végzett hallgatók alkalmassá válnak a magyar kulturális örökség ápolásával, megismertetésével és kutatásával kapcsolatos feladatokra, más nemzeti kultúrák értelmezésére. Diplomásaink a kulturális szolgáltatási szféra, a média és az oktatás különböző területein tudnak elhelyezkedni, de kulturális menedzserként vagy a kultúrdiplomáciában is munkát vállalhatnak.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo