Logo of Eötvös Loránd University

MAkönyvtár- és információtudomány

More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

btk.elte.hu/mesterszakok/konyvtartudomany 

lis.elte.hu 

felvi.hu/..k/index.php/szak/234/szakleiras 

Overview

1) Könyvtártudomány
2) A Könyv, könyvtár, könyvtáros folyóirat utolsó három évfolyamából egy szabadon választott tanulmány elemző bemutatása (ki2.oszk.hu/3k/)

Szóbeli szakasz:
Szakmai alkalmasságot és orientációt felmérő beszélgetés. A felkészülést segítik az irodalomjegyzékben közölt hazai könyvtár- és információtudományi szakfolyóiratok számai 4 évre visszamenőleg.

A felkészüléshez kötelező/ajánlott irodalom:
Könyv és Nevelés
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros
Könyvtári Figyelő
Magyar Könyvszemle
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás

3) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél: igen

A könyvtár- és információtudomány mesterképzési szakot a Könyvtár- és Információtudományi Intézet gondozza. A hallgatók elsajátíthatják a legkorszerűbb informatikai és könyvtártudományi eredmények elméleti és gyakorlati hátterét, hogy önálló gondolkodású információs szakemberként kamatoztathassák tehetségüket az információs- és tudástársadalom alapintézményeiben.

Az ELTE Könyvtár- és információtudomány mesterszakja neked való, ha szeretnéd magas szinten megismerni és a magabiztos gyakorlati használhatóság követelményeinek megfelelően érteni a könyvtár- és információtudomány helyét, kapcsolódási pontjait és szerepét más tudományterületekkel összefüggésben. Továbbá mélyebben is megismernéd a hazai, európai és nemzetközi stratégiákat, irányelveket, jogi normákat, amelyek meghatározzák a könyvtár- és információtudomány aktuális kérdéseit, és kijelölik a könyvtárak szerepét az oktatási, képzési, kutatási és fejlesztési környezetben.

Négy olyan félév állhat rendelkezésedre, amelyben friss diplomásként kitágíthatod szakmai kapcsolatrendszeredet az elhelyezkedés, illetve intézményi elköteleződés előtt. Ha már korábban elhelyezkedtél, vagy ha régebben szerezted BA diplomádat, levelező tagozatunkon munka mellett is frissítheted és szélesítheted szakmai ismereteidet és tájékozódási stratégiáidat. Négy olyan félévet kínálunk, amelyben meglévő általános tudásodat és az alapképzéssel megszerzett tájékozódó képességedet a leghatékonyabban felhasználhatod, hogy felépítsd saját, beállítottságodnak megfelelő szakmai specializálódásodat, kialakítsd önálló kutatási területeidet.

A szakmai gyakorlat könyvtárakban és információszolgáltató szervezetekben végzett gyakorlatokat foglalja magában. Az összesen minimum 150 óra időtartamú szakmai gyakorlatok követelményeit a képzés tanterve határozza meg. Kreditértéke10 kredit.

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Könyvtártudomány MA

Career opportunities

Bekapcsolódás egy interdiszciplináris kutató műhely munkájába

Intézetünk kutatásai a könyv- és könyvtártörténettől a hálózati gyűjteményfejlesztésen és a professzionális üzleti információk menedzselésén át felölelik a 21. századi könyvtár- és információtudomány valamennyi izgalmas és napjainkban létfontosságúvá vált területét. Biztos lehetsz benne, hogy képzésed időszaka alatt is több kutatás, kiadványok szerkesztése zajlik, bekapcsolódhatsz a munkába, várunk a bemutatókon. Elért eredményeidről beszámolhatsz hazai, vagy akár nemzetközi konferenciákon is.

Szakmai együttműködési megállapodásaink kutatási lehetőségeket kínálnak

A hazai könyvtárakkal és archívumokkal kiépített partnerkapcsolatok a közvetlen karrierlehetőségek és bemutatható intézményi gyakorlatok mellett a kutatási és publikációs témák olyan széles választékát is biztosítják, amelyben biztosan megtalálod szakdolgozati témádat, vagy a tudományos érdeklődésednek megfelelő kutatás lehetőségét. Együttműködési megállapodásaink nagyban segítik jövőbeni karrierlehetőségeidet.

A teljes képzési kontextus előnyei

A hazánkban kizárólag nálunk működő könyvtártudományi doktori program előnye, hogy hallgatóink közvetlenül ráláthatnak tudományterületünk aktuális kérdéseire, a doktorjelöltek kutatási területére. A doktoranduszok jelen vannak, megszólíthatóak, részt vállalnak az oktatásban is. Az intézeti viták és a doktori védések nyilvánosak, mesterképzésben részt vevő hallgatóként számodra is inspirációt, kapcsolódási pontokat jelentenek majd saját kutatásaidhoz.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo