Logo of Eötvös Loránd University

MAirodalom- és kultúratudomány

More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

Overview

1) Kultúratudomány és irodalom
2) Írásbeli szakasz:
A jelentkezőknek be kell adniuk egy motivációs levelet és egy szakirányú tudományos munkát. Továbbá az adatközlő lapon nyilatkozniuk kell arról, mely specializáción kívánják tanulmányaikat folytatni. A húsz-harminc soros motivációs levél indokolja a szakválasztást, tartalmazza a választott specializáció megnevezését. Az írásbeli tudományos munka alapvetően irodalmi tárgyú legyen, a képzés nyelvén íródjon, bizonyítsa a jelentkező jártasságát és felkészültségét a megnevezett specializáció tekintetében, s feleljen meg a szaktudományos értekezés tartalmi és formai kritériumainak. Benyújtható például már megjelent vagy közlés előtt álló tanulmány, az alapképzésen készített szakdolgozat vagy két szemináriumi dolgozat. A jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy a benyújtott szöveg a saját munkája.

Szóbeli szakasz:
A vizsga során a bizottság a szakmai tájékozottság mellett a jelölt rátermettségéről, a tudományos gondolkodásra való képességéről alkot véleményt egy felvételi beszélgetés keretében.

3) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél? igen

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Irodalom- és kultúratudomány MA

Career opportunities

Karrier

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Sponsor logo
Sponsor logo