More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

btk.elte.hu/mesterszakok/leveltar 

felvi.hu/..k/index.php/szak/196/szakleiras 

Overview

1) levéltári ismeretek
2) Írásbeli szakasz:
A vizsgázók levéltártani ismereteit felmérő feladatlap kitöltése, benne részint egyes szakterminusok meghatározására irányuló definitív kérdésekkel, részint röviden (legfeljebb egyoldalas terjedelemben) megválaszolandó esszékérdésekkel. Az írásbeli vizsga szakmai tartalma: a magyarországi levéltári rendszer és szervezet ismerete, a hatályos magyarországi levéltári (valamint adatvédelmi és titokvédelmi) jogszabályok ismerete, továbbá az alapszintű levéltári és irattári (különösen irattani, iratkezelési, gyűjtőterületi, iratértékelési, rendezési, segédletkészítési, állományvédelmi és reprográfiai) ismeretek. A közép- és kora-újkor specializációra jelentkezőknek ezen felül alapfokú latin és német nyelvi írásbeli (fordítás és/vagy nyelvtani feladatok). Továbbá a nappali munkarendre jelentkezők esetében adatközlő lapon kell nyilatkozni arról, mely specializáción kívánják tanulmányaikat folytatni.

Szóbeli szakasz:
A jelentkezőknek a szóbeli vizsgára vinniük kell: egy szakmai önéletrajzot, továbbá a szakirányú szakdolgozatot, nem történelem alapképzésben szerzett levéltár specializációs végzettség esetén az indexük másolatát és igazolást legalább 12 hónapnyi levéltárosi vagy irattárosi feladatkörben, levéltárban vagy irattárban töltött munkaviszonyról. A szóbeli vizsga tárgya: kormányzat és igazgatástörténet, levéltártan, levéltártörténet.

A felkészüléshez kötelező/ajánlott irodalom:
Hatályos levéltári, adatvédelmi és titokvédelmi törvények (a FFT kiadásának időpontjában: 1995. évi LXVI. tv., 2009. évi CLV. tv., 2011. évi CXII. tv.); Levéltári kézikönyv. Szerk. Körmendy Lajos. Bp. 2009. 85–732.; továbbá szakirányú tanulmányok alapján.

3) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél: igen

Az ELTE Levéltár mesterszakja neked való, ha a jövődet a legdinamikusabban fejlődő és emiatt kiemelkedő karrierlehetőségeket kínáló közgyűjteményi szakterületen, az állami vagy területi igazgatásban esetleg az elektronikus irat- és ügykezelés terén képzeled el, vagy ha olyan kutatótörténész szeretnél lenni, aki pályatársainál jobban és hatékonyabban eligazodik a történeti kutatás elsődleges forrásbázisát jelentő levéltári anyagban.

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Levéltár MA

Career opportunities

Elsősorban a levéltári szakterület különböző típusú levéltáraiban (országos, önkormányzati, szak-, nyilvános magánlevéltárak) helyezkedhetnek el, de az utóbbi évtizedben jelentős számban alakultak a privát szférában magánvállalkozások bérirattározásra, és keresettek végzettjeink multinacionális cégek irattáraiban is.

Az új típusú iratok kezelésére, rendezésére alkalmas szakemberek iránti kereslet növekedése várható az állami és magánigazgatás területén is. A speciális képzettséggel és ismeretekkel rendelkező végzettek előtt a kutatói pálya is nyitva áll: a levéltáros képzés a jelenlegi magyarországi elvárásoknak megfelelően tudományos munkavégzésére is alkalmas levéltárosokat képez. Ennek megfelelően felkészíti a levéltáros mesterszak hallgatóit arra, hogy levéltárosi munkájuk mellett tudományos kutatómunkát is végezzenek.

Jellemző munkahelyek: levéltárak, kutatóintézetek, felsőoktatás, múzeumok, szakértői háttérintézmények, minisztériumok, államigazgatás

Jellemző munkakörök: levéltáros, iratmenedzser, tudományos kutató, elemző, kormányzati tisztségviselő, kulturális menedzser

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo