Logo of Eötvös Loránd University

MAmagyar nyelv és irodalom

More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

Overview

1) magyar nyelv és irodalom
2) Írásbeli szakasz:
A jelentkezőknek be kell adniuk egy motivációs levelet és egy szaktudományos jellegű dolgozatot.
A jelentkezőktől kérnek egy egyoldalas, kézzel írott motivációs levelet, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a jelentkező melyik specializációra kíván jelentkezni, s amelyben megfogalmazza, miért ezt a specializációt választotta, milyen célok vezérlik annak elvégzésével. A jelentkezőnek továbbá el kell küldenie egy olyan, korábban elkészített írásbeli munkáját, amely megítélése szerint a leginkább bizonyíthatja jártasságát és felkészültségét a motivációs levelében megnevezett specializációra. Ennek a dolgozatnak szaktudományos jellegű, a megfelelő hivatkozásokkal ellátott, a tudományterületnek megfelelő tartalmi követelmények szerint elkészített értekezésnek kell lennie, amely a képzés nyelvén íródott. Beadható a hároméves alapképzés lezárásaként készített szakdolgozat vagy az alapképzés során készített két-három szemináriumi dolgozat, de lehet olyan szöveg is, amelyet a jelentkező külön erre az alkalomra vagy esetleg tanulmányi céljain kívül készített. A jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szöveg a saját munkája.

Szóbeli szakasz:
A szóbeli vizsga során a Bizottság az általános szakmai jellegű tájékozottság mellett a jelentkező általános intelligenciáját, önálló gondolkodásra való képességét és problémafelismerő, illetve problémamegoldó képességét vizsgálja egy felvételi beszélgetés keretében.

A felkészüléshez kötelező/ajánlott irodalom:
A felvételi vizsga a magyar szakos alapképzés, illetve a magyar záróvizsga anyagához és a felvételre megjelölt specializáció témaköreihez kapcsolódik.

3) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél? igen

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Magyar nyelv és irodalom MA

Career opportunities

Karrier

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo