More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

Overview

1) Történeti ruszisztika 1.
2) Írásbeli szakasz:
A jelentkezőknek be kell adniuk egy angol vagy orosz nyelven megírt, 1,5-2 oldalnyi motivációs levelet. A motivációs levélben a jelentkező röviden foglalja össze az alapszakon készített vagy tervezett szakdolgozata témáját, eredményeit és fejtse ki, hogy sikeres felvételi esetén milyen meggondolásokból kívánja tanulmányait a ruszisztika mesterképzési szakon folytatni.

Szóbeli szakasz:
A szóbeli vizsgán a motivációs levélben megfogalmazott gondolatok kapcsán lezajló beszélgetéssel egyúttal a jelentkező szakmai ismereteiről is tájékozódni kívánnak. A beszélgetés során különböző orosz történeti, kultúrtörténeti témakörök megbeszélésére, valamint a mai Oroszországra vonatkozó általános ismeretek iránti tájékozódásra is sor kerül.

Témakörök:
1. A régi Oroszország története (a kezdetektől a 17. század végéig)
2. I. Péter és kora
3. Oroszország a 19. században
4. A cári rendszer bukása és a Szovjetunió születése
5. A sztálini államszocializmustól a Szovjetunió összeomlásáig
6. A mai Oroszország
7. Az orosz eszme fő áramlatai
8. A klasszikus orosz irodalom
9. A szovjet kultúra legfontosabb alakjai és művei
10. Az orosz történelem és kultúra néhány kiemelkedő személyisége

Ajánlott olvasmányok:
Font M. – Krausz T. – Niederhauser E. – Szvák Gy.: Oroszország története (szerk. Szvák Gy.), Budapest, 1997, 2001.
Az orosz történelem egyetemessége és különössége ( szerk. Krausz Tamás, Szvák Gyula), Budapest, 1982, 1983.
Niederhauser E. – Szvák Gy.: A Romanovok, Budapest, 2002.
Krausz T.: Sztálin élete és kora, Budapest, 2003.
Niederhauser E. – Sargina L.: Az orosz kultúra a XIX. században, Budapest, 1970.
Zöldhelyi Zs.(szerk.): Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig, Budapest, 2002.
Hetényi Zs. (szerk.): Az orosz irodalom története 1941-től napjainkig, Budapest, 2002.
A tizenkét legnagyobb orosz (szerk. Szvák Gy.), Budapest, 2009.
Sz. Bíró Z.: Oroszország visszatérése, Poszt-Szovjet Füzetek XVII., 2008.
Szvák Gyula: Kis magyar ruszisztika, Budapest, 2011.

3) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél? igen

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Ruszisztika MA

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo