More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

btk.elte.hu/mesterszakok/ruszisztika 

russtudies.elte.hu 

felvi.hu/../index.php/szak/4166/szakleiras 

Overview

1) Történeti ruszisztika 1.
2) Írásbeli szakasz:
A jelentkezőknek be kell adniuk egy angol vagy orosz nyelven megírt, 1,5-2 oldalnyi motivációs levelet. A motivációs levélben a jelentkező röviden foglalja össze az alapszakon készített vagy tervezett szakdolgozata témáját, eredményeit és fejtse ki, hogy sikeres felvételi esetén milyen meggondolásokból kívánja tanulmányait a ruszisztika mesterképzési szakon folytatni.

Szóbeli szakasz:
A szóbeli vizsgán a motivációs levélben megfogalmazott gondolatok kapcsán lezajló beszélgetéssel egyúttal a jelentkező szakmai ismereteiről is tájékozódni kívánnak. A beszélgetés során különböző orosz történeti, kultúrtörténeti témakörök megbeszélésére, valamint a mai Oroszországra vonatkozó általános ismeretek iránti tájékozódásra is sor kerül.

Témakörök:
1. A régi Oroszország története (a kezdetektől a 17. század végéig)
2. I. Péter és kora
3. Oroszország a 19. században
4. A cári rendszer bukása és a Szovjetunió születése
5. A sztálini államszocializmustól a Szovjetunió összeomlásáig
6. A mai Oroszország
7. Az orosz eszme fő áramlatai
8. A klasszikus orosz irodalom
9. A szovjet kultúra legfontosabb alakjai és művei
10. Az orosz történelem és kultúra néhány kiemelkedő személyisége

Ajánlott olvasmányok:
Font M. – Krausz T. – Niederhauser E. – Szvák Gy.: Oroszország története (szerk. Szvák Gy.), Budapest, 1997, 2001.
Az orosz történelem egyetemessége és különössége ( szerk. Krausz Tamás, Szvák Gyula), Budapest, 1982, 1983.
Niederhauser E. – Szvák Gy.: A Romanovok, Budapest, 2002.
Krausz T.: Sztálin élete és kora, Budapest, 2003.
Niederhauser E. – Sargina L.: Az orosz kultúra a XIX. században, Budapest, 1970.
Zöldhelyi Zs.(szerk.): Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig, Budapest, 2002.
Hetényi Zs. (szerk.): Az orosz irodalom története 1941-től napjainkig, Budapest, 2002.
A tizenkét legnagyobb orosz (szerk. Szvák Gy.), Budapest, 2009.
Sz. Bíró Z.: Oroszország visszatérése, Poszt-Szovjet Füzetek XVII., 2008.
Szvák Gyula: Kis magyar ruszisztika, Budapest, 2011.

3) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél: igen

Az ELTE Ruszisztika mesterszakja neked való, ha ismered az orosz és szovjet történelem legfontosabb fogalmait, az orosz civilizáció sajátosságait, őszintén érdekel Oroszország múltja, jelene, jövője; az Oroszországról folytatott közéleti és tudományos diskurzus; személyesen is szeretnél megismerkedni Oroszországgal, vagy a térségből származó emberekkel, illetve a magyarországi történeti ruszisztika immáron klasszikussá vált kutatóival.

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Ruszisztika MA

Career opportunities

A szakot a társadalmi igénynek és a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelően alakítottuk ki – egyaránt figyelembe véve a magyar és az európai uniós munkaerő piac igényeit. A szak létesítését az a felismerés motiválta, hogy Oroszország jelentősége geopolitikai értelemben ismét felértékelődött. A szak célja olyan magas szintű elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező mesterszakos szakemberek képzése, akik az államigazgatásban és a helyi önkormányzatoknál, a kulturális- és szakdiplomáciában, a médiában, valamint a vállalati szférában is képesek elhelyezkedni.

A Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Kabinet révén kapcsolódás a Russzkij Mir Alapítvány globális hálózatához. Az év oroszdolgozata vagy műhelymunka révén publikálási lehetőség a russianstudies.hu oldalon. Felkészülés a doktori iskolai tanulmányokhoz. Külföldi részképzés, tanulmányút és kutatás lehetősége az Uráli Föderális Egyetemen (Jekatyerinburg).

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo