More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

Overview

1) oszmán török nyelv
2) Írásbeli szakasz: A jelentkezőknek be kell adniuk egy magyar nyelven megírt motivációs levelet
3) Szóbeli szakasz:

Szóbeli vizsga az alábbi témakörökből:

1. A török népek és birodalmak története
2. Az oszmán birodalom története
3. A török klasszikus irodalmak története

A felkészüléshez kötelező/ajánlott irodalom:

Cook, M. A. (ed.): A History of the Ottoman Empire to 1730. Cambridge 1976, pp. 1-102.
Dávid Géza, Pasák és bégek uralma alatt. Budapest 2005.
Fodor Pál, A szultán és az aranyalma. Budapest 2001.
Golden, P.: An Introduction to the History of the Turkic Peoples. Wiesbaden 1992.
Hazai György (szerk.): Szenvedélyek tengere. A török költészet antológiája. Budapest 1961.
Hegyi Klára, Török berendezkedés Magyarországon. Budapest 1995.
Imber, C.: The Ottoman Empire. 1300-1481. Istanbul 1990.
Inalcik, H.: The Ottoman Empire. The Classical Age 1300-1600. New York – Washington 1973.
Ipekten, H.: Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz. Istanbul 2004.
Kafadar, C.: Between Two Worlds. The Construction of the Ottoman State. Berkley 1995.
Kakuk Zsuzsa (szerk.): Örök kőbe vésve. A régi török népek irodalmának kistükre. Budapest 1985.
Róna-Tas András: Kis magyar őstörténet. A magyarok korai története az államalapításig. Budapest 2007.
Runciman, B. A.: Konstantinápoly eleste, 1453. Budapest 2000.
Sinor, D.: The Cambridge History of Early Inner Asia. 1990.
Soucek, S.: A History of Inner Asia. Cambridge 2000.
Szakály Ferenc: A mohácsi csata. Budapest 1975.
Thúry József: A közép-ázsiai török irodalom. Budapest 1904.
Vásáry István: A régi Belső-Ázsia története. Budapest 2003.
Vásáry István: Az Aranyhorda. Budapest 1986.
Vincze Frigyes: Az oszmán irodalom főirányai. Budapest 1902.

3) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél? igen

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Turkológia

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo