More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

btk.elte.hu/mesterszakok/turkologia 

turkicstudies.elte.hu 

felvi.hu/../index.php/szak/2904/szakleiras 

Overview

1) oszmán török nyelv
2) Írásbeli szakasz: A jelentkezőknek be kell adniuk egy magyar nyelven megírt motivációs levelet
3) Szóbeli szakasz:

Szóbeli vizsga az alábbi témakörökből:

1. A török népek és birodalmak története
2. Az oszmán birodalom története
3. A török klasszikus irodalmak története

A felkészüléshez kötelező/ajánlott irodalom:

Cook, M. A. (ed.): A History of the Ottoman Empire to 1730. Cambridge 1976, pp. 1-102.
Dávid Géza, Pasák és bégek uralma alatt. Budapest 2005.
Fodor Pál, A szultán és az aranyalma. Budapest 2001.
Golden, P.: An Introduction to the History of the Turkic Peoples. Wiesbaden 1992.
Hazai György (szerk.): Szenvedélyek tengere. A török költészet antológiája. Budapest 1961.
Hegyi Klára, Török berendezkedés Magyarországon. Budapest 1995.
Imber, C.: The Ottoman Empire. 1300-1481. Istanbul 1990.
Inalcik, H.: The Ottoman Empire. The Classical Age 1300-1600. New York – Washington 1973.
Ipekten, H.: Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz. Istanbul 2004.
Kafadar, C.: Between Two Worlds. The Construction of the Ottoman State. Berkley 1995.
Kakuk Zsuzsa (szerk.): Örök kőbe vésve. A régi török népek irodalmának kistükre. Budapest 1985.
Róna-Tas András: Kis magyar őstörténet. A magyarok korai története az államalapításig. Budapest 2007.
Runciman, B. A.: Konstantinápoly eleste, 1453. Budapest 2000.
Sinor, D.: The Cambridge History of Early Inner Asia. 1990.
Soucek, S.: A History of Inner Asia. Cambridge 2000.
Szakály Ferenc: A mohácsi csata. Budapest 1975.
Thúry József: A közép-ázsiai török irodalom. Budapest 1904.
Vásáry István: A régi Belső-Ázsia története. Budapest 2003.
Vásáry István: Az Aranyhorda. Budapest 1986.
Vincze Frigyes: Az oszmán irodalom főirányai. Budapest 1902.

3) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél: igen

A Turkológia mesterképzési szakot az Orientalisztikai Intézet gondozza. A szakot azoknak ajánljuk, akiket érdekelnek a modern és régi török nyelvek, a mai török világ politikai és társadalmi viszonyai, a törökség irodalma, az Oszmán Birodalom története, a magyarországi török hódoltság forrásai, a török és oszmán kultúra, a törökség régmúltja, a korai török-magyar kapcsolatok, a Közel-Kelet és Közép-Ázsia múltja és jelene.

Az ELTE Turkológia mesterszakja neked való, ha szeretnéd átfogóan megismerni a turkológia vagy az oszmanisztika tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait, és szakterületének legalább egy résztémájában elmélyült ismeretekkel szeretnél rendelkezni.

Az oktatás nyelve magyar, azonban a tanulmányok során az órák egy részét anyanyelvi lektor tartja török nyelven. A mesterképzésben a szakképzettség megszerzéséhez török nyelvből felsőfokú (C1 szintű) idegennyelv-tudást kell elérni.

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Turkológia

Career opportunities

A turkológia mesterszakos bölcsész minden olyan területen hasznosíthatja képzettségét, ahol a következő ismeretekre van szükség: török nyelv, a mai Törökország politikai és társadalmi viszonyai, az Oszmán Birodalom története, a magyarországi török hódoltság forrásai, a török és oszmán kultúra, az oszmán-török művészet, a törökség régmúltja, az ősi török–magyar kapcsolatok, a Közel-Kelet múltja.

A szóba jövő piaci igények, a mester szakot végzett elhelyezkedési lehetőségei:

tudományos tevékenység (történész, nyelvész, levéltáros, művészettörténész, muzeológus, régész)
tudományos ismeretterjesztés
fordítás, tolmácsolás
nyelvoktatás,
külügyi szolgálat
külkereskedelem
média (újságíró, tudósító, filmes)
könyvkiadás
idegenvezetés itthon és Törökországban
elhelyezkedés Magyarországon működő török cégeknél

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo