More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

btk.elte.hu/mesterszakok/neprajz 

neprajz.elte.hu 

felvi.hu/..k/index.php/szak/199/szakleiras 

Overview

1) néprajz
2) Írásbeli szakasz:
A jelentkezőknek be kell adniuk egy 2-4 oldalas (4-8 ezer leütés) motivációs levelet. Ez tartalmazza a jelentkező eddigi szakmai pályafutását, eredményeit, érdeklődését, esetleges publikációinak adatait.

Szóbeli szakasz:
1. A magyar nyelvterület egy kiválasztott tájegységének néprajzi bemutatása.
2. Szabadon választott téma az európai folklorisztika köréből.
3. Egy, az utóbbi öt évben megjelent jelentősebb néprajzi/folklorisztikai könyv ismertetése.

A felkészüléshez kötelező/ajánlott irodalom:
Borsos Balázs–Magyar Zoltán: A magyar népi kultúra régiói 1-2. Budapest, 2011.
Voigt Vilmos (szerk.): A magyar folklór. Budapest, 1998.

Ajánlott irodalom:
A Magyar Néprajz nyolc kötetben I-VIII k. Budapest, 1988-2011.

3) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél: igen

A néprajz, mint egyetemi szak iránt évtizedek óta folyamatos a társadalmi igény. A néprajz szakon végzett szakembereket évtizedek óta számos kulturális intézmény alkalmazza: múzeumok, közművelődési és oktatási intézmények, kutatóintézetek, továbbá sokan helyezkednek el a média, a turizmus, a nemzetiségi- és kisebbségpolitika, a műemlékvédelem, a kulturális- és államigazgatás, a diplomácia területein is.

A kulturális érintkezések Európa- és világszerte tapasztalható kiszélesedésével, a határok átjárhatóságával megnövekszik a jelentősége azon szakemberek munkájának, akik képesek arra, hogy megértsék a kultúrák működési mechanizmusait. A népi kultúra jelenségeinek újabban sokfelé tapasztalható reneszánsza felértékeli azok szakértelmét, akik nem csupán felületes vagy romantikus érdeklődést, hanem valódi tudást képesek mozgósítani céljaik elérése érdekében.

Az ELTE Néprajz mesterszakja neked való, ha részleteiben átlátod a néprajztudomány elméleti problémáit, ezek történeti, folyamatszerű összefüggéseit, valamint a magyar és európai identitás kulturális és szellemi konstrukcióit. Alapvető ismeretekkel rendelkezel a multikulturalitás jelenségeiről és az Európán kívüli kultúrákról, továbbá ismered a néprajztudomány alapvető ágainak, területeinek legfontosabb alapismereteit és összefüggéseit is.

A szakmai gyakorlat múzeumi, intézményi gyakorlatból és terepmunkából áll, amelynek kreditértéke a képzésben választható specializáció részeként 20 kredit.

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Néprajz MA

Career opportunities

A szakot elvégezve jártassá válhatsz a társadalom- és kultúrakutatás elméleti és gyakorlati kérdéseiben, és képes leszel a múltbeli és jelenkori magyar és európai, valamint Európán kívüli társadalmak kultúráját, mindennapi életének jelenségeit elemezni, értelmezni. Ezzel a speciális tudással kutatóként, oktatóként, muzeológusként, szakértőként is el tudsz helyezkedni akadémiai, egyetemi intézményeknél, nonprofit és állami szervezeteknél.

Jellemző munkahelyek: múzeumok, közművelődési intézmények, oktatási intézmények és művészeti iskolák, helyi és regionális civil szervezetek, kulturális és művelődési egyesületek, alapítványok, társaságok, nyomtatott és elektronikus média, helyi erőforrásokat menedzselő projektek, önkormányzatok, kistérségi társulások, a kulturális örökségvédelem helyi és regionális intézményei.

Jellemző munkakörök: múzeumi asszisztens, kutató asszisztens, kulturális és művelődésszervező, kulturális örökségvédelmi asszisztens, múzeumi segédmunkatárs

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo