More information

inf.elte.hu/..rkepzesi-szak-msc.t.910?m=48 

Overview

Térképészet, Földrajz; Geoinformatika; Személyesen, a képzés helyszínén; lazarus.elte.hu/hun/tanterv/msc/felveteli_tematika.htm; Földünk tükre a térkép, Klinghammer-Pápay-Török: Térképtörténet, Zentai László: Számítógépes térképészet, Fábián P.–Földi E.–Hőnyi E.: A földrajzi nevek írása, Klinghammer – Papp-Váry: Tematikus kartográfia; Borsy Z. (szerk.): Általános természetföldrajz, Probáld Ferenc: Európa regionális földrajza, A világ országai földrészenként, tájanként

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
1. Az előkészítőn tett záróvizsgája és az intézményi felvételi alapján veszik fel

Megjegyzés:
-

Kontakt:
Schneider Katalin
Stipendium Hungaricum koordinátor
studentcoordinator@inf.elte.hu

Programme structure

http://lazarus.elte.hu/hun/tanterv/msc/felveteli_tematika.htm

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States