More information

ppk.elte.hu/alapkepzesek/pedagogia-ba 

Overview

PROGRAM, TANTERVPEDAGÓGIA BA
Ha nálunk szerzel végzettséget, akkor olyan pedagógiai szakemberré válsz, aki átlátja és ismeri a társadalom, a kultúra, a tanulás és tanítás világát. Képes leszel minőségi és felelős munkával hozzájárulni oktatási-nevelési intézményekben, szakmai és civil szervezetekben csoportok és egyének tanulását, fejlődését, fejlesztését segítő folyamatokhoz. Alkalmas leszel iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatási és nevelési feladatok támogatására, illetve oktatási ügyekkel foglalkozó szervezetekben, intézményekben alapszintű pedagógiai szakképzettséget igénylő feladatok ellátására.


FŐBB TÁRGYAK:
Az alapszak széles körű és elmélyült alapozást nyújt, betekintést engedve a pedagógia főbb területeibe.

fejlődéslélektan,
innovatív fejlesztések, projektek,
személyiség- és szociálpszichológia,
tanulás és tanítás,
neveléselmélet,
nevelés- és oktatáslélektan,
inkluzív pedagógia,
digitális technológia az oktatásban.

SPECIALIZÁCIÓK:
Az oktatásszervező, -fejlesztő pedagógiai asszisztens specializáció középpontjában a képzési programok készítése, a működési feltételek biztosítása, a tanulók támogatása, valamint a menedzsment segítése áll. Tanulsz majd oktatásszervezést és online tanulásszervezést, projektmenedzsmentet és pályázatírást, megismerkedsz az oktatás jogi környezetével és az intézményi kommunikáció eszközeivel, alapismereteket szerzel az intézményfejlesztés és intézményértékelés terén is.

A gyerek- és diákcsoportok asszisztense specializáción a gyermeki személyiség, a tanulás és tanítás folyamatának és a szocializációnak a megismerése, megértése és segítése áll a középpontban mind osztálytermi, iskolai, mind iskolán kívüli körülmények között. Tanulsz majd gyermek- és ifjúságvédelmet, csoportdinamikát és közösségfejlesztést, játék- és szabadidő-szervezést, pedagógiai tartalom- és eszközfejlesztést is.

A digitális pedagógiai asszisztens specializáció fókuszában a digitális technológiával támogatott hatékony, kreatív oktatás segítése áll. A képzés során olyan digitális pedagógiai módszertani kompetenciákra teszel szert, melyekkel magabiztosan tudsz szakmai támogatást nyújtani mind oktatási intézmények, mind a piaci vállalatok számára. Tanulsz majd az oktatástechnológia aktuális irányzatairól, az online tanulásszervezésről, megismered a digitális technológiával támogatott tanítás és tanulás módszereit osztálytermi, iskolai és iskolán kívüli kontextusban egyaránt.

A felvételi vizsga folyamán nincsenek meghatározott tantárgyak, gyakorlati vizsga és felvételi beszélgetés van.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény nem veszi figyelembe a felvételinél.

Kapcsolattartó: Frank Violetta, admission@ppk.elte.hu.

Programme structure

Click here to access the curriculum. Itt található a tanterv.

Career opportunities

A nevelés és az oktatás az egyik legtöbb embert foglalkoztató ágazat. A pedagógia alapszak elvégzése után tanulmányaidat neveléstudomány, andragógia, emberi erőforrás tanácsadó, valamint társadalmi befogadás tanulmányok mesterszakon folytathatod.
Az oktatásszervező, -fejlesztő specializáció elvégzésével az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli nevelési, oktatási és szolgáltató intézmények, önkormányzatok, civil és nonprofit oktatási szervezetek segítő munkatársa lehetsz. Munkát vállalhatsz pályázatok, versenyek online vagy offline szervezésében, innovációkban asszisztensi feladatok ellátásával.
A gyerek- és diákcsoportok asszisztense specializáció arra készíti fel, hogy nevelési és oktatási körülmények között gyermekek, fiatalok, pedagógusok, szülők segítője legyél. Bekapcsolódhatsz nevelési-oktatási folyamatokba óvodákban, iskolákban, kollégiumokban, múzeumokban, egyházi vagy civil szervezeteknél.
A digitális pedagógiai asszisztens specializáció elvégzésével oktatási és szolgáltató intézmények digitális technológiai innovációit segítő munkatársa lehetsz, továbbá munkát vállalhatsz hazai és multinacionális vállalatoknál online és digitális technológiával támogatott oktatásszervezési feladatokban.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo