More information

tok.elte.hu 

tok.elte.hu/..yermeknevelo-ba.t.6033?m=293 

elte.hu/..d/tok_150_prospektus_web_opt.pdf 

Overview

Beszédalkalmassági vizsga – online
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógusi pályára.
Feladat:
10–15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve a szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak.
Az elbírálás szempontjai:
A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás).
A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező, a szóbeli szövegalkotó képesség mennyire gördülékeny.
Kizáró okok:
ritmuszavarok,
a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
A jelentkezőket az előkészítőn tett záróvizsgája és az intézményi felvételi alapján veszik fel. Nem vehető fel az a jelentkező, aki a csecsemő-és kisgyermeknevelő alapképzési szakon a beszédalkalmassági vizsgán ““nem felelt meg”” minősítést kap.

További kérdés esetén írjanak az ELTE TÓK koordinátorának: nemes.zsofia@tok.elte.hu

Programme structure

https://www.tok.elte.hu/content/csecsemo-es-kisgyermeknevelo-ba.t.6033?m=293

Career opportunities

csecsemő- és kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, gyermekfelügyelő, gyermekgondozó

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Sponsor logo
Sponsor logo