More information

tok.elte.hu/..esek-tanito-szak.t.4993?m=74 

Overview

ének-zene, beszédalkalmassági és fizikai alkalmassági – személyesen az intézmény helyszínén

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
A jelentkezőket az előkészítőn tett záróvizsgája és az intézményi felvételi alapján veszik fel. Nem vehető fel az a jelentkező, aki a tanító alapképzési szakokon az alkalmassági vizsga bármely részén ““nem felelt meg”“, minősítést kap.

Programme structure

https://www.tok.elte.hu/content/alapkepzesek-csecsemo-es-kisgyermeknevelo-szak.t.3733?m=76

Career opportunities

tanító

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States