More information

tok.elte.hu/..esek-tanito-szak.t.4993?m=74 

Overview

Ének-zene – online felvételi vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e a pedagógusi pályához szükséges zenei ismeretek elsajátítására, rendelkezik-e az ehhez nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel.
A hallásvizsgálat keretében 4-5 dalt kell énekelni emlékezetből saját hazájából vagy, ha tud, magyar népdalt.
A kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem éneklése első látásra az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben dúdolva vagy szolmizálva.

Beszédalkalmassági – online felvételi vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógusi pályára.
Feladat:
10–15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve a szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak.
Az elbírálás szempontjai:
A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás).
A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező, a szóbeli szövegalkotó képesség mennyire gördülékeny.
Kizáró okok:
ritmuszavarok,
a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés.

Fizikai alkalmassági – video file
Részletek: www.tok.elte.hu/en/content/kindergarten-education-ba-programme.t.5021?m=102

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
A jelentkezőket az előkészítőn tett záróvizsgája és az intézményi felvételi alapján veszik fel. Nem vehető fel az a jelentkező, aki a tanító alapképzési szakokon az alkalmassági vizsga bármely részén ““nem felelt meg”“, minősítést kap.

Programme structure

https://www.tok.elte.hu/content/tanito-ba.t.6037?m=295

Career opportunities

tanító

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo