Logo of Eötvös Loránd University

PhDTörténelemtudományi Doktori Iskola [Bölcsészettudomány]

More information

btk.elte.hu/doktisk/tortenelem 

Overview

A doktori képzés elvégzéséve a hallgató a történelemtudopmányok doktorává válik. A felvételi szóbeli meghallgatásból áll, felvételi bizottság elött. A bizottság az alábiakat vizsgálja: általános szakmai tájékozottság és elkötelezettség,saját szakterület (disszertációs téma) ismerete, disszertációs téma tudományos időszerűsége, összetettsége, a téma illeszkedése és megvalósíthatósága a doktori oktatási program keretein belül, tervezett kutatás aránya, újító mértéke, várható eredmények jelentősége, több idegen nyelv ismerete, korábbi egyetemi tanulmányi előmenetel, korábbi tudományos, illetve kutatómunka során felmutatott eredménye, felsőoktatási oktatói feladatok ellátására való alkalmasság, önálló tudományos kutatói tevékenységre való alkalmasság.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
nem

Megjegyzés:
-

Kontakt:
Horváth Zsolt
Stipendium Hungaricum koordinátor
horvath.zsolt@btk.elte.hu

Programme structure

4 év (2+2)Az első négy félév a képzési és kutatási szakasz, amely során a hallgatóknak tanórákon, illetve konzultációkon kell résztvenniük. A szakasz lezárásaként a 4. félévben a hallgatóknak komplex vizsgát kell tenniük, amely feltétele a tanulmányaik folytatásának. A második négy félév a kutatási és disszertációs szakasz melyben a hallgatók konzultációkon vesznek részt és közben kutatási tevékenységet folytatnak. Minden program akkreditált tantervvel rendelkezik. A hallgatók számára meghirdetett tanegységlista tartalmazza a kötelező tárgyakat, a szakmai tárgyakat és a disszertációs témakonzultációt is.

Career opportunities

kutatóintézetek, egyetemek, múzeumok, diplomácia, sajtó, média

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States