Logo of Gál Ferenc University

Bacsecsemő- és kisgyermeknevelő

More information

pk.gff-szarvas.hu 

Overview

A képzés célja: csecsemő- és kisgyermeknevelők képzése, akik tudásukat, képességeiket és attitűdjeiket tekintve alkalmasak a három év alatti gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítésére, nevelésére, fejlődésének segítésére. Átlátják a kisgyermeknevelés rendszerét, képesek a bölcsődében és más, a három év alatti korosztályt nevelő intézményben a kisgyermeknevelői feladatokat a szakmai kompetenciájuk alapján elvárható autonómiával és felelősséggel ellátni. Képesek a szakmai innovációra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
Felvételi tárgy: Magyar nyelvi kompetencia; ajánlott irodalom: Dr. Ugróczky Mária – Alkotmányos alapismeretek; felvétel módja: Online (pl.:Skype) interjú

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

6 féléves alapképzés

Career opportunities

továbbtanulás Ma mester szakon

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States