Skip to content High contrast mode
Logo of University of Kaposvár

Bacsecsemő- és kisgyermeknevelő

More information

pk.ke.hu/egysegek/nevelestudomanyi-intezet 

Overview

Programunk célja csecsemő- és kisgyermeknevelők képzése, akik tudásukat, képességeiket és attitűdjeiket tekintve alkalmasak a három év alatti gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítésére, nevelésére, fejlődésének segítésére. Átlátják a kisgyermeknevelés rendszerét, képesek a bölcsődében és más, a három év alatti korosztályt nevelő intézményben a kisgyermeknevelői feladatokat a szakmai kompetenciájuk alapján elvárható autonómiával és felelős-séggel ellátni. Képesek a szakmai innovációra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre. A képzésben résztvevők többek között a 0–5 éves gyermekek fejlődéséről, gondozásáról, neveléséről, játékáról, a máshogy fejlődő gyermekek korai fejlesztéséről, a családok támogatásáról, a kisgyermekeknek ajánlható mesékről, versekről, dalokról tanulhatnak, bepillantást kapnak a kisgyermeknevelés rendszerének működésébe, a kisgyermekkori kutatások új eredményeibe. Felvételi eljárás módja: kizárólag az intézményi felvételi alapján – magyar nyelvi írásbeli és szóbeli szintfelmérő és pályamotivációs beszélgetés személyesen a képzés helyszínén. Kapcsolattartó: Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes szombathelyine.agnes@ke.hu

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
nem

Megjegyzés:
-

Programme structure

-

Career opportunities

Elhelyezkedési lehetőség: mini-, családi-, munkahelyi bölcsődék, Biztos Kezdet Gyerekházak, háromévesnél fiatalabb gyermekek nevelését is vállaló óvodák (egységes óvoda-bölcsőde) és az alternatív kisgyermekellátási intézmények

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States