Skip to content High contrast mode
Logo of University of Kaposvár

Bagyógypedagógia

More information

pk.ke.hu/egysegek/gyogypedagogiai-intezet 

Overview

Programunk célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik a gyógypedagógia és a határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek a birtokában segítséget nyújtanak a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik (kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési) korrekciójához, illetve kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz.
A választott szakirányon a különböző fogyatékos, sérült, akadályozott népességcsoportokat szakszerűen segítik, komplex gyógypedagógiai fejlesztést, nevelést, oktatást, habilitációt és rehabilitációt végeznek. Szakirányok: logopédia (beszédalkalmassági vizsga kötelező) tanulásban akadályozottak pedagógiája, pszichopedagógia – szakiránypáros képzés formájában. Speciális ismeretkörök: állatasszisztált pedagógiai ismeretek; lovas alapismeretek; jelnyelv. A képzés gyakorlatorientált. Felvételi eljárás módja: kizárólag az intézményi felvételi alapján – magyar nyelvi írásbeli és szóbeli szintfelmérő és pályamotivációs beszélgetés személyesen a képzés helyszínén. Kapcsolattartó: Gelencsérné dr. Bakó Márta gelencserne.marta@ke.hu

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
nem

Megjegyzés:
-

Programme structure

-

Career opportunities

Elhelyezkedési lehetőséget korai fejlesztési intézmények, integráló óvodák és iskolák, közok-tatási intézmények, gyógypedagógiai módszertani központok, a gyermekvédelem, a pedagógi-ai szakszolgáltatás intézményei és az egészségügy kínál.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States