Skip to content High contrast mode
More information

mk.ke.hu 

Overview

2. választható szakirány: képalkotás, 1. Az alapképzési szak megnevezése: kézműves tárgykultúra (Craftsmanship)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
- szakképzettség: kézműves tárgykultúra szakember Craftsman Artist
specializációk: art design; papírműves
3. Képzési terület: művészetközvetítés
4. A képzési idő félévekben: 6 félév
5. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja kézműves szakemberek képzése, akik alkalmasak a kézművesség területén megszerzett gyakorlati és elméleti ismereteik kreatív alkalmazására, kézművesként műhely, vállalkozás működtetésére. Kellő mélységű elméleti ismerettel, gyakorlati készséggel és manuális szakmai tudással rendelkeznek. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:

A Kézműves tárgykultúra alapképzési szaknál papírműves specializációt lehet választani. Már az alkalmassági vizsgára a specializációhoz igazodó munkákkal pályázzon a jelentkező (részletesebben később).
A jelentkezőknek alapvetően a tárgyi környetetünk vizuális megközelítésében kell jártasnak lennie. Alapszinten ismerni kell a tér ábrázolási gyakorlatait, elsősorban a perspektivikus ábrázolást. Előnyt jelent  3D programok és egyéb grafikus ábrázolásra és formaalakításra használható programok  ismerete. 
A felvételizőknek  ismernie kell a művészettörténet és a formatervezés kapcsolatát.  Előnyt jelent a kortárs design és tárgykultúra iránt való érdeklődés. A gyakorlati felvételi, tárgyak és terek bizonyos szempontok mentén történő kreatív  alakítása lesz. Ezért javasolt  tárgyak és formai összefüggések rajzi és plasztikai tanulmányozása, a formai és funkcionális alakítás rajzi és makettes megjelenítése.
A szakmai felvételi két szakaszból áll. Az első szakasz: szakmai alkalmassági vizsga. A második szakaszban a szakmai alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőnek gyakorlati vizsgát kell tennie. A gyakorlati vizsga a jelentkező kreatív tervezési-alkotói gyakorlataiból, valamint az alkalmassági vizsgára hozott anyagainak elemzéséből, illetve elbeszélgetésből áll (részletesebben később). 
Alkalmassági felvételi vizsga 2020. április 27- 2020. május 1. között kerül megrendezésre. A pontos időpontról a jelentkezők értesítést kapnak.

Alkalmassági felvételi vizsga ideje: 2020. április 27. – 2020. április 30.
Gyakorlati felvételi vizsga ideje: 2020. május 25. – 2020. május 29.

ALKALMASSÁGI VIZSGA

Az alkalmassági vizsga követelményei:
A jelentkezőnek mappát (portfóliót) kell bemutatnia személyesen, amelynek tíz darab saját munkát kell tartalmaznia.  A 10 munka közül legalább 5 darabnak minimum A/2 méretű tanulmányrajznak / festménynek / plasztikáról/ kézműves, iparművészeti technikával létrehozott munkáról készült képi dokumentációnak, 2 vagy 3D tervnek kell lenni tárgy-, tér- és emberi figura ábrázolása tárgykörben. Továbbá 5 db saját témát / témákat feldolgozó, nem tanulmány jellegű munkákat is be kell bemutatni. A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.
Az alkalmassági vizsga bírálati szempontjai:
– Vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód
– Vizuális kreativitás, nyitottság
– Képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, plasztikai, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban)
– Kompozíciós készség
– Művészettörténeti alapképzettség
– Kortárs művészeti tájékozottság
A munkák elbírálásának folyamata:
A felvételi bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar Kézműves BA szakának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a gyakorlati vizsgára való bekerülésre. Az alkalmassági vizsgára hozott munkákat, azok szakmai színvonalát ítéli meg a bizottság több tényező, a bírálati szempontok figyelembevételével, a maga komplexitásában.

GYAKORLATI VIZSGA
A gyakorlati felvételi vizsga 2020. május 25- 2020. május 29. között kerül megrendezésre. A pontos időpontról a jelentkezők értesítést kapnak.

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők gyakorlati vizsgán vesznek részt, amely két részből áll:
1. Gyakorlati feladat /Alakrajz készítése emberfiguráról (pl. ceruza, szén, pitt) és színes 2D-s, illetve 3D-s kompozíciós, egyszerű térbeli kreatív gyakorlatok.
2. Elbeszélgetés / A vizuális feladatokat felvételi elbeszélgetés követi, melynek célja informálódás a felvételiző szakmai, műveltségi, művészettörténeti felkészültségéről.
A korábbi alkalmassági vizsgára hozott mappát javasolt kiegészíteni (frissíteni) újabb munkákkal, amit a gyakorlati vizsgát követő elbeszélgetésen be kell mutatni.  Minden felvételizőnek személyesen kell a számára adott feladatot teljesíteni, amelyen keresztül lemérhető a jelölt szakmai felkészültsége.
A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.
A gyakorlati vizsga bírálati szempontjai:
– Vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód
– Vizuális kreativitás, nyitottság
– Képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban)
– Kompozíciós készség
– Művészettörténeti alapképzettség
– Kortárs művészeti tájékozottság
A munkák elbírálásának folyamata:
Az első szakaszt (alkalmassági felvételi vizsga) követő második szakaszra, az ún. gyakorlati vizsgára azok a jelentkezők kapnak értesítést, akik az első szakaszt megfelelt minősítéssel zárták.
A második szakasz a jelentkezőnek az intézményben készített munkáinak vizsgálatából, valamint elbeszélgetésből áll. Célja, hogy bizonyítsa a művészi pályára való megfelelését a bírálati szempontrendszernek megfelelően, valamint a forma- és téralakító képességeinek, a vizsgált jelenségek, vizuális kifejezésmódok területén tanúsított érzékenységének, egyéni szakmai invencióinak meglétét. A bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar adott szakának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a szakra való bekerülésre.
Gyakorlati vizsgán szerezhető 200 pont, bontásban:
Rajz feladat: 80 pont.
Színes 2D-s, illetve 3D-s kompozíciós, egyszerű térbeli kreatív gyakorlat: 80 pont.
Elbeszélgetés (mappanézés, művészettörténeti kérdések, pályaorientáltság vizsgálata): 40 pont.


A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States