More information

gamf.uni-neumann.hu/kepzeseink 

Overview

A végzett mérnökinformatikus a megszerzett természettudományi-, műszaki-, gazdasági- és humán tudományi ismeretei birtokában, műszaki informatikai és számítástechnikai szakmai felkészültsége alapján kellő gyakorlat után alkalmassá válik műszaki informatikai feladatok megoldására az alábbi területeken:

- a műszaki informatika módszereinek ismeretét igénylő műszaki alkotások, különösen információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások tervezése, fejlesztése és létrehozása,
- a műszaki fejlesztés átlagos bonyolultságú feladatainak megoldása az információtechnika, a számítógépes automatizálás területén.

Választható specializációk:
- Ipari informatika specializáció
- Mobil és web fejlesztési specializáció
- Hálózat biztonsági és üzemeltetési specializáció

Online felvételi elbeszélgetés, ahol a jelentkező nyelvi alkalmasságáról győződik meg a Kar tanáraiból álló felvételi bizottság.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment