More information

nye.hu 

felvi.hu/..ok/index.php/szak/80/szakleiras 

ttajekoztato.nye.hu 

youtube.com/watch?v=z8Berk46u7I 

Overview

Online felvételi elbeszélgetés:
- magyar nyelvismeret szűrése
- motivációs elbeszélgetés
- alkalmassági vizsga

Az óvodapedagógus alapszakra jelentkezőknek alkalmassági vizsgát is kell tenniük:
- ének-zenei (zenei hallás, egészséges énekhang és megfelelő hangterjedelem szűrése)
- testi (kondicionális állapot és mozgáskoordináció felmérése – futás, zenés gimnasztika, labdaadogatás- és vezetés, célbadobás (kosárlabda), fekvőtámasz, egyensúlyozás) és
- beszédalkalmassági vizsga (10–15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, a szöveg reprodukálása, illetve kötetlen beszélgetés – cél: hangképzési zavar kiszűrése)

A jelentkezéshez a jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, ami akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását, továbbá arról, hogy nem szenved diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában, pszichés és mentális zavarban, és erre hivatkozva tanulmányai során nem kér felmentést. A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, pszichés és mentális zavar a felvételt kizáró okok.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo