Logo of Óbuda University

BScföldmérő és földrendező mérnöki

Óbuda University
Hungary, Budapest
Alba Regia Technical Faculty Hungary, Székesfehérvár
More information

amk.uni-obuda.hu/..p/hu/felvetelizoknek/22 

Overview

Felvételi tárgyak: 1. matematika; 2. fizika; 3. motivációs beszélgetés magyar nyelven
Ajánlott tananyag: bármely középiskolai matematika és fizika tankönyv és példatár.
A felvételi formája: írásbeli. A jelentkezők a korábbi évek központi középszintű érettségi feladatsoráiból oldanak meg egyet-egyet. Helyszíni megjelenés szükséges. A sikeres felvételihez elvárt a min. 50%-os teljesítés.
www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

Képzési idő: 7 félév (6 félév oktatás + 1 félév gyakorlat)

A képzés célja:
Olyan szakemberek képzése, akik a geodézia különböző szakterületein (általános geodézia, földügy, mérnökgeodézia, fotogrammetria, távérzékelés, térinformatika) a terepi mérési és távérzékelési technológiák alkalmazása, a helyhez kötött adatok feldolgozása, a térbeli információk megjelenítése terén, valamint a kapcsolódó jogi és gazdálkodási tudományokban általános jártassággal rendelkeznek, felkészültek a munkaerő-piaci belépésre. Képesek a mérési, feldolgozási, nyilvántartási, információszolgáltatási és tervezési szakterületeken használatos korszerű technológiák alkalmazására. Elsajátítják és alkalmazzák a környezetbarát és környezetkímélő technológiákat.

Választható specializáció:

Geoinformatika
Földrendező
Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódó intézeti gyakorlati képzésből [két hét geodézia terepgyakorlat (kritérium feltétel), két hét felmérés terepgyakorlat, két hét komplex terepgyakorlat], valamint egy összefüggő (tíz hét) szakmai gyakorlatból. A gyakorlatok kreditértéke összesen 30 kredit.
további információ:
amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/felvetelizoknek/22-foldmero-es-foldrendezo-mernok-alapszak

Career opportunities

A geodézia különböző szakterületein: általános geodézia, földügy, mérnökgeodézia, fotogrammetria, távérzékelés, térinformatikahelyezkedhetnek el.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo