More information

nevtudweb.mftk.uni-pannon.hu/../kepzeseink 

Overview

A szak célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik a társadalom, a kultúra, a tanulás és tanítás világát ismerik, átlátják, képesek oktatási-nevelési intézményekben, szakmai és civil szervezetekben, csoportok, egyének tanulását, fejlődését, fejlesztését segítő folyamatokhoz minőségi és felelős munkával hozzájárulni. Alkalmasak iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatási és nevelési feladatok ellátásának segítésére; oktatási ügyekkel foglalkozó szervezetekben, intézményekben, alapszintű pedagógiai szakképzettséget igénylő feladatok ellátására. Elkötelezettek az élethosszig tartó tanulás mellett, feladataikat megfelelő autonómiával kezelik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
Felvételi: szóbeli elbeszélgetés

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

https://nevtudweb.mftk.uni-pannon.hu/felvetelizoknek/kepzeseink

Career opportunities

Iskolákban, köznevelési intézményekben pedagógiai asszisztensként; iskolai kutatásokban, akciókutatásokban, programok implementálásában asszisztensként használható a speciális szaktudás. Bemenet a neveléstudományi és a pedagógiatanári mesterszakokra, tovább lehet lépni a tanárképzésre.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment