More information

nevtudweb.mftk.uni-pannon.hu/../kepzeseink 

Overview

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. Képesek a köznevelésben és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói és alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Programme structure

https://nevtudweb.mftk.uni-pannon.hu/dokumentumok-kezelese/kepzesek/nevelestudomanyi-ma/10-nevtud-ma/file

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment