More information

alknyelvweb.mftk.uni-pannon.hu/..-alapszak 

Overview

A képzés irodalom- és nyelvtudományi ismereteket, magyar irodalomtörténeti áttekintést és világirodalmi tájékozódást, részletes magyar leíró nyelvtudományi és nyelvtörténeti, valamint alkalmazott nyelvtudományi ismereteket kínál, tudományos igénnyel. A választható specializációk további elméleti tájékozódást vagy a gyakorlati ismeretszerzés lehetőségét kínálják az alkalmazott nyelvtudomány, a színháztudomány, az ügyviteli ismeretek, a digitalis szerkesztői ismeretek területén.

Programme structure

https://mftk.uni-pannon.hu/images/Magyar_BA_2020_21.pdf

Career opportunities

cultural institutions, media, theater, public administration, administrative work in the private sector

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States