More information

alknyelvweb.mftk.uni-pannon.hu/..-alapszak 

Overview

A képzés irodalom- és nyelvtudományi ismereteket, magyar irodalomtörténeti áttekintést és világirodalmi tájékozódást, részletes magyar leíró nyelvtudományi és nyelvtörténeti, valamint alkalmazott nyelvtudományi ismereteket kínál, tudományos igénnyel. A választható specializációk további elméleti tájékozódást vagy a gyakorlati ismeretszerzés lehetőségét kínálják az alkalmazott nyelvtudomány, a színháztudomány, az ügyviteli ismeretek, a digitalis szerkesztői ismeretek területén.

Programme structure

https://alknyelvweb.htk.uni-pannon.hu/felvetelizoknek/modelltantervek

Career opportunities

kulturális intézmények, média, színház, közigazgatás, magánszféra (adminisztratív munka)

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment