Logo of University of Pannonia

BScgazdálkodási és menedzsment

More information

gtk.uni-pannon.hu/..s-menedzsment-alapszak 

Overview

A képzés célja az alapképzés kettős rendeltetésének megfelelően az elsajátított általános közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismeretek szakirányú kiterjesztése a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezéséhez, elemzéséhez, valamint
a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányításához, szervezéséhez szükséges alapvető tudás és szakmai gyakorlat elsajátítása. A felvételi vizsga személyes elbeszélgetésből áll, a jelentkező nyelvi kompetenciáját és motivációját méri fel, tantárgyhoz kapcsolódó vizsga nincs.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

A képzés tanterve letölthető a Gazdaságtudományi Kar honlapjáról: www.gtk.uni-pannon.hu/wp-content/uploads/2023/06/Gazd_men_BSc_2021_20230419.pdf

Career opportunities

Szervezéshez és irányításhoz értő gazdasági szakemberekre szinte az élet minden területén szükség van, ezért az alapszak elvégzése után diplomásaink az elhelyezkedési lehetőségek széles köréből válogathatnak. Végzetteink elsősorban az alábbi vállalat- és intézménytípusokban pályázhatnak állások betöltésére:
• iparvállalatok központjai és gyáregységei;
• szolgáltató vállalkozások és intézmények;
• logisztikai központok;
• állami szervezetek (pl. NAV, Versenyhivatal);
• szakminisztériumok;
• területfejlesztési szervezetek;
• önkormányzatok;
• kutatóhelyek;
• családi vállalkozások.
A szerzett ismeretek ezen túl alkalmassá teszik diplomásainkat saját kisvállalkozások indítására és sikeres működtetésére, illetve egyéni vállalkozói tevékenység folytatására is.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo