Logo of University of Pannonia

BScnemzetközi gazdálkodás

More information

gtk.uni-pannon.hu/..-gazdalkodasi-alapszak 

Overview

“A Nemzetközi gazdálkodási alapszakot Neked ajánljuk, ha…
• nyitott vagy a világra és szívesen megismersz más kultúrákat és szokásokat, illetve jól érzed magad nemzetközi környezetben;
• a globalizált világgazdaságot a mai vállalati működés természetes környezetének tekinted, s ezért alaposan meg szeretnéd ismerni törvényszerűségeit és jellemzőit;
• szeretnéd mélyebben tanulmányozni a magyar külgazdaság legfontosabb közegét képező európai uniós piacokat, az EU intézményeit és politikáit;
• érdekelnek a nemzetközi tárgyalások különféle technikái, illetve a sikerre esélyes tárgyalási stratégiák;
• kíváncsi vagy a gazdaságtudományi szakterületek (pl. menedzsment, marketing, pénzügyek) nemzetközi vonatkozásaira;
• érdekel a nemzetközi szervezetek működése és világgazdasági szerepe, késztetést érzel a gazdaságdiplomáciai tevékenységben való részvételre;
• a magabiztos idegen nyelvű kommunikáció képességét egy nemzetközi gazdasági szakember elengedhetetlen vonásainak tartod;
• a világméretű globalizációs trendeket kihasználva transznacionális vagy multinacionális vállalatnál, vagy valamelyik nemzetközi szervezetnél szeretnél dolgozni.
A felvételi vizsga személyes elbeszélgetésből áll, a jelentkező nyelvi kompetenciáját és motivációját méri fel, tantárgyhoz kapcsolódó vizsga nincs.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-”

Programme structure

A tanterv elérhető a Gazdaságtudományi Kar honlapján: www.gtk.uni-pannon.hu/wp-content/uploads/2023/06/Nemzetkozi-gazdalkodas_BSc_2017_20230419.pdf

Career opportunities

Hol helyezkedhetsz el a Nemzetközi gazdálkodási alapszakon szerzett diplomával?
A nemzetközi kapcsolatok sokrétűen átszövik a mai gazdasági életet, számos területen támasztva igényt az e téren jártas szakemberekre, ezért diplomásaink az alapszak elvégzése után az elhelyezkedési lehetőségek széles köréből válogathatnak. Végzetteink elsősorban az alábbi vállalat- és intézménytípusokban pályázhatnak állások betöltésére:
• multinacionális cégek központjai vagy hazai leányvállalatai;
• nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások;
• nemzetközi szolgáltatók (pl. szállítmányozó cégek);
• Európai Uniós intézmények;
• Európai Uniós programokban részes hazai szervezetek (pl. regionális fejlesztési ügynökségek);
• államközi kapcsolatokban érintett szervezetek;
• nemzetközi szakmai szövetségek és más, nem kormányzati szervek;
• nyomtatott és elektronikus sajtó;
• önkormányzatok;
• civil szervezetek.
A szerzett ismeretek ezen túl alkalmassá teszik diplomásainkat saját vállalkozások indítására és sikeres működtetésére, illetve egyéni vállalkozói tevékenység folytatására is (pl. független szakértőként, pályázatíró tanácsadóként stb.).

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo