More information

gtk.uni-pannon.hu/..s-vendeglatas-alapszak 

Overview

A képzés célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik a közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a turizmus és a vendéglátás területén tevékenységek végzésére és irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatására. A felvételi vizsga személyes elbeszélgetésből áll, a jelentkező nyelvi kompetenciáját és motivációját méri fel, tantárgyhoz kapcsolódó vizsga nincs.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

The programme structure is available on the website of the Faculty of Business and Economics, here: www.gtk.uni-pannon.hu/wp-content/uploads/2023/06/Turizmus-vendeglatas_BSc_2017_20230419.pdf

Career opportunities

Hol helyezkedhetsz el a Turizmus-vendéglátás alapszakon szerzett diplomával?
A turisztikai ágazat összetettségéből következően az alapszak elvégzése után az elhelyezkedési lehetőségek széles köréből lehet válogatni. Diplomásaink elsősorban az alábbi vállalat- és intézménytípusokban pályázhatnak majd állások betöltésére:
• szállodák, szállodavállalatok központjai és egyéb szálláshelyek;
• vendéglátó vállalkozások;
• utazásszervezők és utazási irodák;
• országos turisztikai irányító szervek;
• önkormányzatok és egyéb, turizmussal foglalkozó regionális vagy helyi szervek;
• természetvédelmi igazgatóságok, nemzeti parkok;
• kongresszus- és rendezvényszervező vállalkozások, illetve intézmények;
• kutatóintézetek, tanácsadó vállalkozások, auditor cégek;
• közlekedési vállalatok;
• nem-turisztikai közép- és nagyvállalatok.
A szerzett ismeretek ezen túl alkalmassá teszik majd végzetteinket saját turisztikai vállalkozások indítására és sikeres működtetésére, illetve egyéni vállalkozói tevékenység folytatására is (pl. idegenvezetőként, animátorként, szabadidő-menedzserként stb.).

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo