More information

gtk.uni-pannon.hu/szamvitel-mesterszak 

Overview

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek számviteli folyamatainak irányítására, ellenőrzésére és elemzésére. Elméleti és gyakorlati, üzleti és módszertani ismereteik, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására, a számvitel nemzetközi és hazai szakirodalmának feldolgozására, annak gazdagítására, valamint a doktori képzésben történő részvételre. A felvételi vizsga személyes elbeszélgetésből áll, a jelentkező nyelvi kompetenciáját és motivációját méri fel, tantárgyhoz kapcsolódó vizsga nincs.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

https://www.gtk.uni-pannon.hu/wp-content/uploads/2021/05/Szamvitel_MSc_20210310.pdf

Career opportunities

Hol helyezkedhet el a szakon szerzett diplomával?
A magas szintű számviteli ismeretekkel rendelkező diplomások iránti munkaerő-piaci igény folyamatosan jelentős, ezért hallgatóink a mesterszak elvégzése után az elhelyezkedési lehetőségek széles köréből válogathatnak. A képzés folyamán szerzett vezetői ismeretek és a széleskörű iparági tanulmányok képessé teszik hallgatóinkat nemzetközi nagyvállalatok gazdasági vezetői pozícióinak betöltésére.

Az állami szférában a magasan kvalifikált szakemberek számára szintén lehetőség van vezető pozíciók betöltésére, így például államháztartási intézményeknél, önkormányzatoknál, hitel és pénzintézeteknél és az adóhivatalok szerveinél is.

Saját vállalkozások indításánál az egyik legnépszerűbb karrierlépcső a könyvelők, könyvszakértők és adótanácsadók világa.

A szerzett ismeretek ezen túl alkalmassá teszik diplomásainkat saját vállalkozások indítására és sikeres működtetésére, illetve egyéni vállalkozói tevékenység folytatására is.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Sponsor logo
Sponsor logo